TRIỂN LÃM


Hệ thống phòng đa dạng, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô có thể đáp ứng tổ chức các triển lãm, giới thiệu sản phẩm lớn cùng các dịch vụ đi kèm như:

  • Thiết kế, dàn dựng.
  • Cung cấp các gian hàng tiêu chuẩn và đặc biệt theo yêu cầu.
  • Cho thuê mặt bằng và các trang thiết bị, dịch vụ kèm theo.
  • Quảng cáo và tuyên truyền.

Triển lãm Quốc tế Răng Hàm Mặt lần thứ XII.