Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô

Khối câu lạc bộ Archives - Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô