STT Tên CLB Thời gian hoạt động Cán bộ phụ trách Điện thoại Ghi chú
1 Quốc tế vũ   H.Lan    
2 Bài ca đi cùng năm tháng   Hoa    
3 Giai điệu quê hương   P.Thúy    
4 Quan họ Cổ      
5 Ký ức thời gian      
6 Người yêu Hà Nội   M.Thi    
7 Người yêu ca nhạc   M.Thi    
8 Văn hóa ứng xử   Bùi Việt Hà    
9 Du lịch   Nguyễn Vân Anh    
10 Người yêu thiên nhiên   P.Mai    
11 Người CT yêu thể thao      
12 Tin tức và đời sống   Lê Vân Anh    
13 Văn hóa người cao tuổi      
14 Văn hóa quan họ      
15 Đờn ca tài tử      
16 Văn hóa người lao động   T.Hiền    
17 Văn hóa Doanh nhân      
18 Nghệ thuật tháng 5   Vương V.Hà