STT Tên CLB Thời gian hoạt động Cán bộ phụ trách Điện thoại Ghi chú
1 Quốc tế vũ (ngày + tối)   H. Lan    
2 Dưỡng sinh nhu quyền      
3 Nhảy hiện đại   Bùi Việt Hà    
4 Ghi ta   Q.Hoa    
5 Nhiếp ảnh      
6 Xướng âm – Hát nhạc      
7 Múa bụng (Belly dance)   M.Tuấn    
8 Thanh nhạc cơ bản      
9 Thanh nhạc chuyên nghiệp      
10 Thanh nhạc son vàng      
11 Organ   Linh Chi    
12 Piano      
13 Võ thuật ngoài trời   Ng.Vân Anh    
14 Võ Nhất Nam      
15 Võ Đối kháng tán thủ      
16 Võ thuật Karatedo trong nhà      
17 Cờ vây      
18 Thái cực quyền      
19 Vẽ thiếu nhi   M.Ngọc    
20 Võ Vovinam      
21 Đồ họa vi tính   T.Minh    
22 Võ thuật tự vệ      
23 Múa thiếu nhi   M.Hồng    
24 Dưỡng sinh thẩm mỹ      
25 Yoga   Vương V.Hà    
26 Hậu kỳ