Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô

100 "Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu" năm 2020 được biểu dương khen thưởng tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW Archives - Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô