Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô

Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội Archives - Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô