Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô

Khai mạc triển lãm "Cổ vật hoàng cung Việt Nam" Archives - Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô