Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô

Khai mạc triển lãm quốc tế Y Dược tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô Archives - Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô