Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô

LĐLĐ Thành phố Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Archives - Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô