Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô

Tháng Công nhân hàng năm đã trở thành một trong những hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn Archives - Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô