Phục vụ hội nghị Mỹ – Triều

Phục vụ 90 năm CĐVN

Phục vụ sự kiện

Trao sổ hưu 2019

Tết 2019