Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong 2 ngày 22-23/8, tại Cung Văn hoá Lao động Hà Nội, 440 đại biểu là công đoàn viên ưu tú của ngành Ngân hàng tham gia Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kì 2023-2028. 

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kì 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN), nhiệm kỳ 2018-2023.
Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn NHVN, nhiệm kỳ 2018-2023; Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam…
..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *