Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng nay (16/10), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức diễn ra với sự tham gia của 545 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô.

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và CNVCLĐ Thủ đô đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; công cuộc đổi mới phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng; việc triển khai những chủ trương trong đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ tập trung thảo luận, thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023; quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

.

.

.

.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *