LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 04/7 ĐẾN 10/7/2022

Thứ hai 04/7:

 • Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 20h00 Làm KTSK và các công việc phục vụ ĐH Phật giáo TP Hà Nội (Y/c: Làm kỹ thuật, treo Pano, trải thảm sân khấu, bục kê CTĐ + bục tam cấp, CTĐ trước 9 ghế sau 11 ghế, 03 ghế TKĐ … PCCC).

– Sảnh I: Dựng Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

 • Sáng: P212: 09h00 Giao ban Giám đốc với Trưởng, phó phòng, Tổ trưởng chuyên môn.
 • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Thứ ba 05/7:

 • Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 11h30; 13h00 – 17h00 Đại Hội đại biểu Phật giáo TP Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Y/c: Trang trí bên ngoài, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng hội nghị + đèn chiếu phông, bục kê CTĐ + bục tam cấp, CTĐ trước 9 ghế sau 11 ghế, 03 ghế TKĐ, 21 micro ĐCT, trải thảm sân khấu, PK 209 + 212, treo hồng kỳ + phun nước bể cảnh, nước khoáng 10 thùng + 06 bình + cốc giấy (cả đợt), dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, trải thảm từ bậc tam cấp vào đến phòng VIP, PCCC, trông xe hợp đồng).

– Sảnh I: Trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

 • Sáng: Sảnh II + Sảnh III + HTN: 11h30 Đại hội ăn trưa (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).
 • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Thứ tư 06/7:

 • Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 11h30 Đại Hội đại biểu Phật giáo TP Hà Nội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Y/c: Trang trí bên ngoài, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng hội nghị + đèn chiếu phông, bục kê CTĐ + bục tam cấp, CTĐ trước 9 ghế sau 11 ghế, 03 ghế TKĐ, 21 mic cổ ngỗng, chạy máy phát điện, trải thảm sân khấu, PK 209 + 212, treo hồng kỳ + phun nước bể cảnh, nước khoáng 10 thùng + 06 bình + cốc giấy ( cả đợt), dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, trải thảm từ bậc tam cấp vào đến phòng VIP, PCCC, trông xe hợp đồng). Sau khi bế mạc ĐH, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.
 • Sáng: Sảnh I: Trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

– Phòng Quốc tế: Họp BTC Đại Hội.

– Sảnh II + Sảnh III + HTN: 11h30 Đại hội ăn trưa (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe)

 • Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 07/7:

 • Sáng: P212: 9h00 Họp Đảng ủy bộ phận mở rộng (Y/c: Mời các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ dự).
 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun nước bể cảnh).
 • Đêm: Hội trường lớn: 22h00 Tập kết đồ vào sân khấu phục vụ chương trình “Khởi nghiệp cùng KAWAI 2022”.
 • Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 08/7:

 • Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK và tập phục vụ chương trình “Khởi nghiệp cùng KAWAI 2022” Y/c: Âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).
 • Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun nước bể cảnh).
 • Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 09/7:

 • Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 18h00 “Khởi nghiệp cùng KAWAI 2022” Làm kỹ thuật và tập duyệt chương trình (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).
 • Tối: Hội trường lớn: 18h30 Chương trình “Khởi nghiệp cùng KAWAI 2022” (Y/c: Điện, cấp lạnh từ 18h00, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.
 • Trực từ: 19h00 – kết thúc: Đ/c Anh Tuấn
 • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 10/7:

 • Cả ngày: Hội trường lớn: 22h00 Tập kết đồ vào sân khấu phục vụ chương trình giao lưu nghệ thuật Bộ Công an.
 • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *