LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN 11/10/2020

Thứ hai 05/10:

 • Cả ngày: Từ 08h00 – 20h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– HTLớn: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– HTNhỏ: Các công việc chuẩn bị phục vụ trung tâm Báo chí Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– Sảnh I + Sân trước: Dàn dựng pano ảnh và các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– NTLãm + Nhà tiền chế: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

 • Sáng: 212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.

– Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, n­­­­­­­­­ước, cấp lạnh từ 9h30 – 13h30, phun nước bể cảnh, trông xe­­­­­).

 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ ba 06/10:

 • Cả ngày: Từ 08h00 – 20h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • HTLớn: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– HTNhỏ: Các công việc chuẩn bị phục vụ trung tâm Báo chí Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– Sảnh I + Sân trước: Dàn dựng pano ảnh và các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– NTLãm + Nhà tiền chế: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện )

 • Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, n­­­­­­­­­ước, cấp lạnh từ 09h30 – 13h30, phun nước bể cảnh, trông xe­­­­­).
 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, cấp lạnh từ 15h30 – 19h30, phun nước bể cảnh,trông xe­­).
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ tư 07/10:

 • Cả ngày: Từ 08h00 – 20h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– HTLớn: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– HTNhỏ: Các công việc chuẩn bị phục vụ trung tâm Báo chí Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– Sảnh I + Sân trước: Dàn dựng pano ảnh và các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– NTLãm + Nhà tiền chế: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– Sảnh II: 08h00 Hội nghị Công đoàn Viên chức Hà Nội (Trang trí trên màn Led, Phục vụ chương trình văn nghệ, điện, lạnh, âm thanh ánh sáng văn nghệ, âm thanh bục, nhạc nền khi trao thưởng, PK 307, 04 khay + lễ tân phục vụ, HT kê 230 ghế thành 02 cụm có dãy bàn đầu, bục phát biểu, 03 bàn phát tài liệu, 02 bàn để bằng khen bên cạnh sân khấu, hoa bục + hoa dãy bàn đầu, 01 thùng lavie, 01 bình, nước đại trà, trông xe hợp đồng).

 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ năm 08/10:

 • Cả ngày: Từ 08h00 – 20h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– HTLớn: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện )

– HTNhỏ: Các công việc chuẩn bị phục vụ trung tâm Báo chí Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– Sảnh I + Sảnh II + Sân trước: Dàn dựng pano ảnh và các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện)

– NTLãm + Nhà tiền chế: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện )

 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ sáu 09/10:

 • Sáng: 08h30 Tổng vệ sinh toàn bộ mặt bằng Cung văn hóa (Huy động toàn thể CBVC tham gia).
 • Cả ngày: HTLớn: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện, bục kê, bàn + ghế CTĐ, TKĐ).

– HTNhỏ: Các công việc chuẩn bị phục vụ trung tâm Báo chí Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– Sảnh I + Sảnh II + Sân trước: Dàn dựng pano ảnh và các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– NTLãm + Nhà tiền chế: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện)

 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ bảy 10/10:

 • Sáng: 08h00: Kết thúc công tác chuẩn bị (Toàn thể CBVC được cử tham gia phục vụ Đại hội theo sự phân công của BGĐ)
 • Cả ngày: HTNhỏ: 08h00 Khai mạc trung tâm Báo chí ĐH (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh, ánh sáng, PK307, trông xe HĐ).

– HTLớn: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện, bục kê,  bàn + ghế CTĐ, TKĐ).

– Sảnh I + Sảnh II + Sân trước: Dàn dựng pano ảnh và các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– NTLãm: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– Nhà tiền chế: Dàn dựng, kê ghế theo yêu cầu của BTC Đại hội phục vụ thảo luận tổ.

 • Trực lãnh đạo: Các đ/c trong BGĐ.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Anh Tuấn.

Chủ nhật 11/10:

 • Sáng: 08h00: Kết thúc Đại hội (Toàn thể CBVC được cử tham gia phục vụ Đại hội).
 • Cả ngày: HTLớn: Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: Điện, lạnh,âm thanh, ánh sáng, phun nư­­­­­­­­ớc bể cảnh, bục kê, thảm trải đường, bàn + ghế CTĐ, TKĐ, PK: 206, 209, 212, 214,216, trông xe HĐ).

– HTNhỏ: Trung tâm Báo chí ĐH (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh, ánh sáng, PK307, trông xe HĐ)

– Sảnh I + Sân trước: Trưng bày pano ảnh và đài kỳ phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– Nhà tiền chế:  BTC Đại hội phục vụ thảo luận tổ.

– NTLãm: Các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố (Y/c: cấp nguồn điện).

– Sảnh I, Sảnh II: Công try Hapro phục vụ giải khát giữa giờ (Phòng KHDV phối hợp phục vụ).

 • Trực lãnh đạo: Các đ/c trong BGĐ.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *