LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 05/8 ĐẾN 11/8/2019

Thứ hai 05/8:

 • Cả ngày: NTLãm + 1/3 Nhà tiền chế: Dàn dựng Triển lãm TAIWAN EXPO (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, ôtô vào hàng từ đêm 04/8 và đêm 05/8).

       – HTLớn: 08h00 – 18h00 Làm KTSK  phục vụ CT nhạc kịch “ G’LAMS” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

 • Chiều: 14h00: Làm việc với đối tác về sửa chữa, nâng cấp hệ thống Lạnh tại P.315 ( Mời các đ/c trong BGĐ, Lãnh đạo: P. Kỹ thuật, P.KTTV dự).
 • Tối: HTLớn: 22h00 Tập kết đồ lần 2 vào SK phục vụ CT nhạc kịch “G’LAMS”.

Thứ ba 06/8:

 • Cả ngày: NTLãm + 1/3 Nhà tiền chế: Dàn dựng Triển lãm TAIWAN EXPO (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, ôtô vào hàng cả đêm).

       – HTLớn: 08h00 – 20h00 Làm KTSK và sơ duyệt  phục vụ CT nhạc kịch “ G’LAMS” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt định kỳ.
 • 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng và tổ trưởng chuyên môn tại P.212.
 • 10h30 Gặp mặt trao sổ hưu cho đ/c Nguyễn Thanh Hiền – P.Nghệ thuật tại P.212 (Mời các đ/c trong BGĐ, BCH ĐUBP, BTVCĐ, Lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn P.Nghệ thuật, tổ PPCLB dự).
 • Chiều: 14h00 Họp ĐUBP mở rộng tại P.212 (Mời các đ/c trong BGĐ, BCH ĐUBP, Bí thư chi bộ, BCHCĐ, BCH Chi đoàn, BCH Hội CCB dự).

Thứ tư 07/8:

 • Cả ngày: NTLãm + 1/3 Nhà tiền chế: Dàn dựng Triển lãm TAIWAN EXPO (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, ôtô vào hàng cả đêm).

       – HTLớn: 08h00 – 19h00 Tập, duyệt phục vụ CT nhạc kịch “ G’LAMS” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp lạnh tổng duyệt từ 09h00 – 12h00)

       – Sảnh I : Dựng và trưng bày pano chụp ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt định kỳ.
 • 09h00 ĐUBP kiểm tra Chi bộ P.Nghệ thuật.
 • Chiều: HTN: 13h30 – 17h00 Các công việc chuẩn bị và trang trí phục vụ hội thảo TL.
 • 14h00 ĐUBP kiểm tra Chi bộ P.KHDV
 • Tối: HTLớn: 19h00 Chương trình nhạc kịch “ G’LAMS” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, trông xe TT). Sau khi kết thúc CT, BTC thu dọn và ra đồ tại các vị trí.

       – HTLớn: 22h00 Tập kết đồ vào SK phục vụ CT ca nhạc “ Khi ta yêu”.

 • Trực từ: 19h00 – Kết thúc: Đ/c Long

 

Thứ năm 08/8:

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 18h00 Làm KTSK và tập phục vụ CT ca nhạc “ Khi ta yêu” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

       – NTLãm + 1/3 Nhà tiền chế: 08h00 Khai mạc Triển lãm TAIWAN EXPO (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khai mạc, hội chợ mở cửa đến 18h00.

 • Sáng:209: Tiếp đón khách VIP triển lãm (Y/c: Điện, lạnh).
 • Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt định kỳ.
 • 09h00 ĐUBP kiểm tra Chi bộ P.Kỹ thuật.
 • Chiều: HTN: 13h30 – 17h00 Hội thảo triển lãm (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, kê bàn ghế theo maket, cụm bàn phát tài liệu, trông xe thu tiền).
 • 14h00 ĐUBP kiểm tra Chi bộ P.Quản trị

Thứ sáu 09/8:

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 19h00 Tập, duyệt phục vụ chương trình ca nhạc “ Khi ta yêu” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

      – Sảnh I : Dựng và trưng bày pano chụp ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

      – NTLãm + 1/3 Nhà tiền chế: 08h00 – 18h00 Triển lãm TAIWAN EXPO (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

 • Sáng: P.Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt định kỳ.
 • HTN: 08h00 – 12h00 Hội thảo triển lãm (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, kê bàn ghế theo maket, cụm bàn phát tài liệu, trông xe thu tiền).
 • Tối: HTLớn: 20h00 Chương trình ca nhạc “ Khi ta yêu” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, trông xe TT). Sau khi kết thúc CT, BTC thu dọn và ra đồ tại các vị trí.
 • Trực từ: 19h00 – Kết thúc: Đ/c Dương Tuấn

Thứ bảy 10/8:

 • Cả ngày: NTLãm + 1/3 Nhà tiền chế: 08h00 – 18h00 Triển lãm TAIWAN EXPO (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc triển lãm, BTC thu dọn và vệ sinh mặt bằng, ôtô ra hàng cả đêm.
 • Tối: HTLớn: 22h00 Tập kết đồ vào SK phục vụ CT THTT “ Ơn nghĩa sinh thành”.
 • Trực từ: 08h00 – 12h00: Đ/c Dũng; Trực từ: 12h00 – 18h00: Đ/c Anh Tuấn
 • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 11/8:

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK và tập phục vụ CT THTT “ Ơn nghĩa sinh thành” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

      – Sảnh I: Dựng và trưng bày pano chụp ảnh + dựng chợ quê (Y/c: Cấp điện chân tường, bảo vệ qua đêm).

      – NTLãm + 1/3 Nhà tiền chế: BTC Triển lãm TAIWAN EXPO thu dọn, vệ sinh mặt bằng và dàn dựng Triển lãm Reed Tradex, ôtô vào hàng cả đêm.

 • Trực cơ quan: Đ/c Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *