LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 05/9 ĐẾN 11/9/2022

Thứ hai 05/9:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 19h00 Tập kết đồ và làm KTSK phục vụ Chương trình “Giỗ tổ nghề sân khấu” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

Sáng: P212: 09h00 Giao ban Ban giám đốc với Trưởng, phó phòng và Tổ trưởng chuyên môn.

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh),

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 06/9:

Sáng: Hội trường lớn: 07h00 – 14h00 Làm KT và tập, duyệt Chương trình “Giỗ tổ nghề sân khấu” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC),

Chiều: Hội trường lớn: 15h00 – 21h00 Chương trình “Giỗ tổ nghề sân khấu” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc Chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

Tối: Hội trường lớn: 22h00 – 08h00 (7/9) Tập kết đồ và làm KTSK phục vụ Chương trình Đại tiệc âm nhạc – LAZADA Supershow 9.9.

Trực từ 17h00 kết thúc: Đ/c Long

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 07/9:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 22h00 Làm KT và tập Chương trình Đại tiệc âm nhạc – LAZADA Supershow 9.9 (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

– Sảnh I: Dựng pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường)

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 08/9:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 19h00 Tập, duyệt Chương trình Đại tiệc âm nhạc – LAZADA Supershow 9.9 (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, cấp lạnh tổng duyệt từ 09h00 – 12h00).

– Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Tối: Hội trường lớn: 19h30 Đại tiệc âm nhạc – LAZADA Supershow 9.9 (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc Chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

Đêm: Hội trường lớn: 24h00 – 08h00 (9/9) Tập kết đồ và làm KTSK phục vụ Chương trình Vinh quang Việt Nam.

Trực từ 19h00 kết thúc: Đ/c Anh Tuấn

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 09/9:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 20h00 Làm KT và tập, duyệt Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, cấp lạnh tổng duyệt 03h ban ngày báo sau).

– Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh)

Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 10/9:

Sáng: Hội trường lớn: 08h30 – 11h30 THTT Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp điện xe TH và cẩu TH, PK 209 + 212, nước khoáng 02 thùng, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, treo hồng kỳ, phun nước bể cảnh, trải thảm từ bậc tam cấp vào đến phòng VIP, PCCC, trông xe hợp đồng). Sau khi kết thúc Chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

Trực 08h00 – kết thúc: Đ/c Dương Tuấn

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 11/9:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 20h00 Tập kết đồ, làm KT phục vụ Chương trình Hội nghị sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

– Nhà triển lãm: Dàn dựng Triển lãm NEPCON 2022 (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, vệ sinh, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *