LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 06/3 ĐẾN 12/3/2023

Thứ hai 06/3:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 20h00 Làm KTSK phục vụ chương trình Ca nhạc “Bởi vì anh yêu em” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

Chiều: P212: 14h00 Giao ban Ban giám đốc với Trưởng, phó phòng chuyên môn.

– 15h00 Họp BCH Đảng bộ bộ phận mở rộng (Mời các đồng chí trong Ban giám đốc, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ dự).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 07/3:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 19h00 Làm KTSK và tập, duyệt phục vụ chương trình Ca nhạc “Bởi vì anh yêu em” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano chụp ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Tối: Hội trường lớn: 20h00 chương trình Ca nhạc “Bởi vì anh yêu em” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, trông xe thu tiền).

Trực từ 19h00 – kết thúc: Đ/c Anh Tuấn

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 08/3:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 19h00  Làm KTSK và tập phục vụ chương trình Ca nhạc “ Bởi vì anh yêu em” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

Sảnh I: Trưng bày Pano chụp ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Tối: Hội trường lớn: 20h00 Chương trình Ca nhạc “Bởi vì anh yêu em” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc chương trình, BTC thu dọn và ra đồ tại các vị trí.

Trực từ 19h00 – kết thúc: Đ/c Long

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức 

Thứ năm 09/3:

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 10/3:

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 11/3:

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực đám cưới từ 09h00 – 13h00: Đ/c Thủy

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 12/3:

Sáng: Sảnh II + Sảnh III + HTN: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun bể cảnh)

Trực đám cưới từ 09h00 – 13h00: Đ/c Trường

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *