LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 06/7 ĐẾN 12/7/2020

Thứ hai 06/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm: Dàn dựng Hội chợ hàng Thailand 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

 • Sáng: P.212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.

– P212: 10h00: Gặp mặt chia tay đ/c Lê Xuân Trường nghỉ hưu (Mời các đ/c trong BGĐ, BCHĐU, BTV Công đoàn, Lãnh đạo phòng Bảo vệ, Tổ trưởng ca Bảo vệ dự).

– Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, cấp lạnh từ 09h30 đến 13h30, trông xe ­­­­).

Thứ ba 07/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm: Dàn dựng Hội chợ hàng Thailand 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

Thứ tư 08/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm: Dàn dựng Hội chợ hàng Thailand 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– HTNhỏ: 08h30 – 11h00 CLB Hưu trí Công đoàn HN (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PK307, trông xe không thu tiền, 120 chai nước khoáng, HT kê 20 bàn tròn, mỗi bàn 06 ghế).

– HTNhỏ: 11h00 – 13h00 Tiệc CLB Hưu trí Công đoàn HN (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).

Thứ năm 09/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm: 08h30 Khai mạc Hội chợ hàng Thailand 2020 (Y/c : Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khai mạc, Hội chợ mở cửa đến 21h30.

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • HTNhỏ: 07h30 – 11h30 CLB Thăng Long – Hội nghị Đông Tây y trong điều trị tăng huyết áp (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục + 02 míc không dây, 02 bình khoáng to + cốc, hội trường kê 200 ghế có dãy bàn đầu, 03 bàn + 06 ghế đón tiếp đại biểu, bàn nước, trông xe HĐ).
 • Trực từ 16h30 – 19h00: Đ/c Phượng; Trực từ 19h00 – Kết thúc: Đ/c Anh Tuấn

Thứ sáu 10/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm: 08h30 – 21h30 Hội chợ hàng Thailand 2020 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • HTNhỏ: 08h00 Hội nghị BCH LĐLĐ Hà Nội mở rộng (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh chủ tọa, PK307, bục phát biểu có đèn; hoa bục, hoa bàn chủ tọa, hoa bàn chữ U, hội trường kê bàn chữ U ba lớp 110 ghế, 03 bàn chủ tọa + 06 ghế, nước đại trà, nước Lavie theo ghế ngồi, 03 bàn 06 ghế đón tiếp đại biểu, lễ tân phục vụ, trông xe không thu tiền).
 • Trực từ 16h30 – 19h00: Đ/c Ánh; Trực từ 19h00 – Kết thúc: Đ/c Long

Thứ bảy 11/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm: 08h30 – 21h30 Hội chợ hàng Thailand 2020 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).

P.Quốc Tế: 07h30 – 19h30 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN đào tạo.

 • Trực Lãnh đạo: Đ/c Tuấn Anh
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Hà; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Dương Tuấn.
 • Trực từ 17h00 – Kết thúc: Đ/c Đức.

Chủ nhật 12/7:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm: 08h30 – 21h30 Hội chợ hàng Thailand 2020 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc Hội chợ, BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.

– P.Quốc Tế: 07h30 – 19h30 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN đào tạo.

 • Trực Lãnh đạo: Đ/c Khánh
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Yến; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Nam
 • Trực từ 17h00 – Kết thúc: Đ/c Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *