LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 08/6 ĐẾN 14/6/2020

Thứ hai 08/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: P.212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.

Thứ ba 09/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

Thứ tư 10/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Cả ngày: Sảnh II: Tổng duyệt phục vụ Hội nghị của Công đoàn y tế HN.
 • HTN: 14h00 Tổng duyệt Đại hội Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo (Y/c: Trang trí, màn hình Led, điện, nước, lạnh, âm thanh văn nghệ, 05 mic không dây, bục CTĐ).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

Thứ năm 11/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– Sảnh II: 07h30 -11h30 Hội nghị biểu dương “Công nhân, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên giỏi” ngành y tế Thủ đô năm 2020 Công đoàn y tế Hà Nội (Y/c: Trang trí trên màn hình Led cổng nhà kính, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, P.307, HT kê dãy bàn đầu 250 ghế, hoa, nước đại trà, nước khoáng chai, 03 bàn + 06 ghế đón tiếp đại biểu, 02 bàn để quà tặng + giấy khen trên sân khấu, trông xe HĐ).

– HTN: 08h00 kiểm tra lại các công việc chuẩn bị phục vụ cho Đại hội buổi chiều.

 • Chiều: HTN 13h30 Đại hội Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo (Y/c: Trang trí, màn hình Led, điện, nước, lạnh, âm thanh bục + 03 mic có dây bàn CTĐ, hoa, 02 bàn CTĐ 05 ghế + 01 bàn thư ký 02 ghế, nước khoáng dãy bàn đầu và CTĐ + thư ký + P.307 (100 chai phục vụ cho 03 buổi Đại hội) nước đại trà, trải thảm từ bậc tam cấp đến chân cầu thang, 03 bàn và 06 ghế đón tiếp đại biểu, 130 ghế đại biểu, nhạc Quốc ca, Quốc Tế ca, trông xe HĐ).

Thứ sáu 12/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Cả ngày: HTN: Sáng 07h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 Đại hội Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, nước, âm thanh văn nghệ sáng 12/6, 05 mic không dây – Sau văn nghệ kê CTĐ, âm thanh bục + 03 mic có dây CTĐ, hoa, nước uống, nước đại trà, trông xe HĐ. Sau kết thúc Đại hội thu dọn).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Chiều:Quốc Tế: 13h30 – 17h30 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN đào tạo.

Thứ bảy 13/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Trực lãnh đạo: Đ/c Nghĩa
 • Trực cơ quan: Từ 08h00 – 12h00: Đ/c Long; Từ 12h00 đến 17h00: Đ/c Đức

Chủ nhật 14/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Trực lãnh đạo: Đ/c Khánh
 • Trực cơ quan: Từ 08h00 – 12h00: Đ/c Nam; Từ 12h00 đến 17h00: Đ/c Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *