LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 08/7 ĐẾN 14/7/2019

Thứ hai 08/7: CBVC Cơ quan đi nghỉ mát đợt 2 tại Cửa Lò và Cửa Hội. Xe xuất phát lúc 05H30 tại sân trước Cung văn Hóa.

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 20h00 làm KTSK và tập phục vụ CT THTT “ Bản giao hưởng hòa bình” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).
 • NT lãm + Nhà TC + Đầu hồi: Dàn dựng Triển lãm Mercedes (Y/c: Cấp nguồn điện).
 • Sáng: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng tại P.212.

       – HTN: 09h00 – 11h30 Lớp Múa (Y/c: Điện, thông gió, ánh sáng, âm thanh đầu CD, mic gài áo, đường line điện thoại + đường line đàn, hội trường kê khoảng 100 ghế sát tường có 01 bàn giáo viên, nước đại trà, nước giáo viên, trông xe không thu tiền đối với học viên và giáo viên có thẻ).

 • Chiều: HTN 15h00 nghiệm thu maket CLB hưu trí Công đoàn.

Thứ ba 09/7:

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 19h00: Tập, duyệt phục vụ CT THTT “ Bản giao hưởng hòa bình” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp điện xe THTT từ sáng, cấp lạnh tổng duyệt từ 09h30 – 11h30).
 • Sảnh I: Dựng và trưng bày pano chụp ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).
 • NTLãm + Nhà TC + Đầu hồi: Dàn dựng Triển lãm Mercedes (Y/c: Cấp nguồn điện).
  • Sáng: HTN: 07h30 – 13h00: CLB hưu trí công đoàn (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, 01 micro chân đứng + 04 micro không dây, sân khấu kê 02 bàn để quà, HT kê 12 bàn tròn mỗi bàn 10 ghế phục vụ ăn tiệc trưa, 03 bàn BGK + ghế, 05 thùng lavie 0,5L, trông xe không thu tiền).
 • Chiều: HTN: 14h00 – 16h30 Lớp khiêu vũ (Y/c: Điện, thông gió, ánh sáng, âm thanh đầu CD, mic gài áo, giắc cắm, hội trường kê khoảng 100 ghế sát tường có 01 bàn giáo viên, nước đại trà, nước giáo viên, trông xe không thu tiền đối với học viên và giáo viên có thẻ).
 • Tối: HTLớn: 20h TTTT chương trình “Bản giao hưởng hòa bình” Đài PTTH HN (Y/c: Trang trí bên ngoài, điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp điện xe THTT, 01 thùng lavie, P.209+ hoa, trông xe HĐ). Sau khi kết thúc CT, BTC thu dọn và ra đồ tại các vị trí.
 • Trực từ: 19h00 – Kết thúc: Đ/c Long

Thứ tư 10/7:

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 18h00 Làm KTSK Liên hoan văn nghệ LĐLĐ TP Hà Nội (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp lạnh tổng duyệt từ 13h30).
 • Sáng: NTLãm + Nhà TC + đầu hồi: Dàn dựng Triển lãm Mercedes (Y/c: Cấp nguồn điện).

      – HTN: 09h00 – 11h30 Lớp Múa (Y/c: Điện, thông gió, ánh sáng, âm thanh đầu CD, mic gài áo, đường line điện thoại + đường line đàn, hội trường kê khoảng 100 ghế sát tường có 01 bàn giáo viên, nước đại trà, nước giáo viên, trông xe không thu tiền đối với học viên và giáo viên có thẻ).

 • Chiều: NTLãm + Nhà TC + đầu hồi: 13h00 Khai mạc Triển lãm Ôtô Mercedes. Sau lễ khai mạc, triển lãm mở cửa đến 22h30 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

       – Sảnh II: 17h30 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, cấp lạnh từ 15h30 – 19h30, trông xe, phun nước bể cảnh).

      Tối: HT Lớn: 22h00 Tập kết đồ vào SK phục vụ CT THTT “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam”.

 • Trực từ: 16h30 – Kết thúc đám cưới: Đ/c Thủy

Thứ năm 11/7:

        Cả ngày: NTLãm + Nhà TC + đầu hồi: 08h00 – 20h30 Triển lãm Ôtô Mercedes (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

 • Sáng: HTLớn: 07h30 Liên hoan văn nghệ LĐLĐ TP Hà Nội (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, 01 micro chân đứng, 15 micro không dây, P.209 + 212, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, trông xe không thu tiền). Phục vụ các tiết mục văn nghệ khi BGK làm việc.

       – Sảnh II: 11h00 phục vụ ăn trưa của BTC Liên hoan văn nghệ.

       – HTN: 08h00 – 12h00: Tập chương trình phục vụ CT THTT “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” (Y/c: Điện, lạnh, setup sân khấu HTN từ 14h00-17h00)

 • Chiều: HTLớn: 13h00-20h00 Làm KTSK phục vụ CT THTT “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

       – Sảnh I: 13h00 Dàn dựng và trưng bày pano chụp ảnh – Trải thảm phục vụ CT “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam”.

       – Sảnh II: 14h00 – 16h30 Lớp khiêu vũ (Y/c: Điện, thông gió, ánh sáng, âm thanh đầu CD, mic gài áo, giắc cắm, hội trường kê khoảng 100 ghế sát tường có 01 bàn giáo viên, nước đại trà, nước giáo viên, trông xe không thu tiền đối với học viên và giáo viên có thẻ).

 • Tối: HTN: 19h00 – 22h00 Tập chương trình phục vụ CT THTT “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” (Y/c: Điện, lạnh).
 • Trực từ: 19h00 – Kết thúc: Đ/c Anh Tuấn

Thứ sáu 12/7:

 • Cả ngày: HTLớn 08h00 – 20h00 Làm KTSK và tập phục vụ CT THTT “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

      – NTLãm  + Nhà TC + Đầu hồi: 08h00 – 20h30 Triển lãm Ôtô Mercedes (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

 • Sáng: HTN 9h00-11h30 Lớp Múa (Y/c: Điện, thông gió, ánh sáng, âm thanh đầu CD, mic gài áo, đường line điện thoại + đường line đàn, HT kê khoảng 100 ghế sát tường có 01 bàn giáo viên, nước đại trà, nước giáo viên, trông xe không thu tiền đối với học viên và giáo viên có thẻ).
 • Chiều: Sảnh I: 13h00 Dàn dựng và trưng bày pano chụp ảnh – Trải thảm phục vụ CT “Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam”.

      – Sảnh II: 17h30 Tiệc phục vụ CT “Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” (Y/c: Điện, nước, cấp lạnh từ 17h30 – 21h30, trông xe).

Thứ bảy 13/7:

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 19h00 Tập, duyệt phục vụ CT THTT “Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp lạnh HT từ 08h00 – 12h00).

       – Sảnh I: Dựng và trưng bày pano chụp ảnh – trải thảm (Y/c: Cấp điện chân tường).

       – NTLãm  + Nhà TC + Đầu hồi: 08h00 – 20h30 Triển lãm Ôtô Mercedes (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, cấp lạnh từ 15h30 – 19h30, trông xe, phun nước bể cảnh).
 • Tối: HTLớn: 20h00 THTT Chương trình “Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp điện xe THTT, chạy máy phát điện nóng, tay cẩu ghi hình, 02 thùng Lavie, P.209, trông xe TT). Sau khi kết thúc CT, BTC thu dọn và ra đồ tại các vị trí.

  HTLớn: 22h00 Tập kết đồ vào SK phục vụ CT “Lễ Vinh danh trao thưởng du lịch 2019”.

 • Trực từ: 08h00 – 12h00: đ/c Phượng; Trực từ: 12h00 – 17h00: Đức
 • Trực từ: 17h00 – Kết thúc: Đ/c Dương Tuấn

Chủ nhật 14/7:

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 18h00 Làm KTSK phục vụ CT “Lễ Vinh danh trao thưởng du lịch 2019” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).
  • NTLãm + Nhà Tiền chế + Đầu hồi: 08h00 – 22h30 Triển lãm Ôtô Mercedes (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc triển lãm, BTC thu dọn và vệ sinh mặt bằng, xe ôtô ra hàng cả đêm.
 • Trực từ: 08h00 – 12h00: đ/c Nam; Trực từ: 12h00 – 17h00: Dũng
 • Trực từ: 17h00 – Kết thúc: Đ/c Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *