LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 12/4 ĐẾN 18/4/2021

Thứ hai 12/4:

 • Cả ngày: Sân trước: Sáng từ 08h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 – 17h00: Huấn luyện DQTV của cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.
 • NTLãm + đầu hồi nhà A: Dàn dựng Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 – VIETNAM EXPO (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: P.212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.

Thứ ba 13/4:

 • Cả ngày: Sân trước: Sáng từ 08h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 – 17h00: Huấn luyện DQTV của cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.
 • NTLãm + đầu hồi nhà A: Dàn dựng Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 – VIETNAM EXPO (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– HTLớn: 08h00 – 11h30 Hội nghị Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII – LĐLĐ Thành phố Hà Nội (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, PCCC, treo hồng kỳ, PK 209, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, nước Lavie 01 thùng + 02 bình khoáng to, trông xe không thu tiền. Mời các đ/c Đảng viên và Hội viên Hội Cựu chiến binh Cung văn hóa dự).

 • Chiều: P212: 14h00 BGĐ làm việc với Ban quản lý Đường Sắt Đô thị Hà Nội.

Thứ tư 14/4:

 • Cả ngày: Sân trước: Sáng từ 08h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 – 17h00: Huấn luyện DQTV của cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

– Nhà triển lãm + đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h00 Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 – VIETNAM EXPO (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– Sảnh II: 08h00 Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 (Y/c: Trang trí trên màn Led, điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, âm thanh bục, bàn ghế kê theo maket, giải khát giữa giờ, 03 bàn phát tài liệu, PK 307, trông xe­­).

 • Chiều: HTNhỏ: 13h30 – 17h00 Hội thảo Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, HT kê bàn ghế theo maket, 03 bàn phát tài liệu, giải khát giữa giờ, trông xe).

Thứ năm 15/4:

 • Cả ngày: Sân trước: Sáng từ 08h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 – 17h00: Huấn luyện DQTV của cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

– NTLãm + đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h00 Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 – VIETNAM EXPO (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).

– HTNhỏ: Sáng từ 08h00 – 12h00; Chiều từ 13h30 – 17h00 Hội thảo Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 ( Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, trang trí, HT kê bàn ghế theo maket, 03 bàn phát tài liệu, giải khát giữa giờ, trông xe).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

Thứ sáu 16/4:

 • Cả ngày: Sân trước: Sáng từ 08h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 – 17h00: Huấn luyện DQTV của cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

– NTLãm + đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h00 Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 – VIETNAM EXPO (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­).

 • Tối: HTLớn: 22h00 Tập kết đồ vào SK và sảnh I phục vụ Hội thảo Răng – Hàm – Mặt.

Thứ bảy 17/4:

 • Cả ngày: NTLãm + đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h00 Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 – VIETNAM EXPO (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc hội chợ BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.
 • Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­).
 • Chiều: HTLớn: 14h00 – 18h00 Làm KTSK phục vụ Hội thảo Răng – Hàm – Mặt (Y/c: Cấp nguồn điện).

– Sảnh I: 14h00 – 18h00 Dựng pano ảnh và kê bàn ghế phục vụ Hội thảo tại HTL (Y/c: Cấp điện chân tường).

 • Trực từ: 08h00 – 12h00: Nam; Trực từ: 12h00 – 17h00: Đ/c Trường

Chủ nhật 18/4:

 • Cả ngày: Sảnh I: 08h00 – 17h30 Dựng và trưng bày pano ảnh và kê bàn ghế phục vụ Hội thảo tại HTLớn.

– NTLãm + đầu hồi nhà A: BTC thu dọn và tháo dỡ ( Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô ra hàng cả đêm).

 • Sáng: HTNhỏ: 08h00 – 11h00 Câu lạc bộ Tin tức và đời sống ( Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, 04 mic, đầu CD + USB + đường line đàn, HT kê 150 ghế có dãy bàn đầu, nước đại trà, trông xe thu tiền).

– Hội trường lớn: 08h00 – 12h00 Làm KTSK phục vụ Hội thảo Răng – Hàm – Mặt .

 • Chiều: HTLớn: 13h30 – 17h30 Hội thảo ngành Răng – Hàm – Mặt (Y/c: HT mở cửa từ 12h00, điện, lạnh, âm thanh bục, 04 mic không dây, PCCC, dãy bàn hàng A, nước Lavie 02 thùng, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc CT, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.
 • Trực từ: 08h00 – 12h00: Anh Tuấn; Trực từ: 12h00 – 17h00: Đ/c Dương Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *