LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 14/6 ĐẾN 20/6/2021

Thứ hai 14/6: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 15/6: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 16/6: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 17/6: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 18/6: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo phân công.

  • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 19/6:

  • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 20/6:

  • Tối: HTL: 20h00 Dự kiến Chương trình của UBND Thành phố (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, chạy máy phát điện, PK 209 + 212, hoa tươi, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, nước khoáng chai 02 thùng, trông xe hợp đồng). Sau kết thúc chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.
  • Trực từ 19h00 – Kết thúc: Đ/c Dương tuấn
  • Trực cơ quan: Đ/c Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *