LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 16/10 ĐẾN 22/10/2023

Thứ hai 16/10:

Cả ngày: Phục vụ Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Hội trường lớn: Sáng từ 07h30 – 11h30; Chiều từ 13h30 – 17h00 Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII (Y/c: Trang trí, màn Led, nhạc chào cờ + Công đoàn ca khai mạc, điện, lạnh, âm thanh bục, bục kê CTĐ, 11 mic cổ ngỗng, bục + tượng, đèn chiếu phông, trải thảm sân khấu, thảm bậc, thảm trước bàn hàng A, hoa tươi, PK209 + 212, nước Lavie cả đợt, treo hồng kỳ + phun nước bể cảnh + trải thảm từ bậc tam cấp đến phòng VIP, CTĐ kê 11 ghế hai hàng, trước 6 sau 5 ghế + 03 ghế TKĐ, PCCC, bàn kê thùng phiếu, trông xe không thu tiền). Sau Đại hội chuyển bàn ghế CTĐ, TK phục vụ Chương trình văn nghệ.

– Sảnh I: Trưng bày triển lãm ảnh và phục vụ giải khát giữa giờ (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, ánh sáng Sảnh).

– Phòng Quốc tế: Bộ phận kỹ thuật và Ban kiểm phiếu (kê bàn ghế theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội, cấp nguồn điện cho các thiết bị).

– Phòng 204: Trực Y tế.

– Phòng 206: Trực An ninh.

– Phòng 209: Phòng khách VIP.

– Phòng 212: Phòng Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch Đại hội.

* 09h30: Thảo luận tại 04 Tổ (Y/c: Bàn chủ tọa 02 ghế và 01 micro, Bàn thư ký 01 ghế, 02 micro không dây).

+ Tổ 1: Hội trường lớn tầng 1: 197 đại biểu

+ Tổ 2: Hội trường nhỏ: 164 đại biểu

+ Tổ 3: Sảnh 2: 96 đại biểu

+ Tổ 4: Sảnh 2 (trần thấp): 93 đại biểu

– Nhà triển lãm (Salon 2): 11h30 Ăn trưa Đại hội (Y/c: Trang trí, điện, lạnh).

Tối: Hội trường nhỏ: 17h00 – 18h30 Họp BCH phiên thứ nhất (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh chủ tọa + 02 mic không dây, hội trường kê chữ U hai lớp 65 ghế + bàn chủ tọa và 05 ghế, bàn kê thùng phiếu, nước khoáng chai tại bàn, PK307).

Trực phục vụ họp BCH: Đ/c Dương Tuấn

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 17/10:

Sáng: Hội trường lớn: 08h00 – 11h30 Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII (Y/c: Trang trí, màn Led, nhạc Quốc ca + Công đoàn ca khai mạc và bế mạc, điện, chạy máy phát điện, lạnh, âm thanh, ánh sáng văn nghệ đầu giờ, âm thanh bục, bục kê CTĐ, 11 mic cổ ngỗng, bục + tượng, đèn chiếu phông, trải thảm sân khấu, thảm bậc, thảm trước bàn hàng A, hoa tươi, PK209 + 212,  nước Lavie cả đợt, treo hồng kỳ + phun nước bể cảnh + trải thảm từ bậc tam cấp đến phòng VIP, CTĐ kê 11 ghế hai hàng, trước 6 sau 5 ghế + 03 ghế TKĐ, PCCC, bàn kê thùng phiếu, trông xe không thu tiền). Sau khi kết thúc Chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

– Hội trường lớn: 7h30 Các đồng chí được huy động có mặt để kê bàn ghế CTĐ, TK sau Chương trình văn nghệ.

– Sảnh I: Trưng bày triển lãm ảnh và phục vụ giải khát giữa giờ (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, ánh sáng Sảnh).

– Phòng Quốc tế: Bộ phận kỹ thuật và Ban kiểm phiếu (kê bàn ghế theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội, cấp nguồn điện cho các thiết bị).

– Phòng 204: Trực Y tế.

– Phòng 206: Trực An ninh.

– Phòng 209: Phòng khách VIP.

– Phòng 212: Phòng Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch Đại hội.

– Nhà triển lãm (Salon 2): 11h30 Ăn trưa Đại hội (Y/c: Trang trí, điện, lạnh).

Chiều: P.212: 14h00 Họp giao ban Ban giám đốc với Trưởng, phó phòng chuyên môn.

Chiều – Đêm: Hội trường lớn: 13h30 – 24h00 Tập kết đồ và Làm KTSK phục vụ chương trình THTT “Biểu dương Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi lần thứ 3 năm 2023” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 18/10:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK và tập duyệt chương trình THTT “Biểu dương Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi lần thứ 3 năm 2023” (Y/c: Âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp lạnh tổng duyệt từ 13h00 – 16h00, trông xe hợp đồng, dãy bàn hàng A, bàn phát tài liệu, treo hồng kỳ, PCCC).

– Sảnh I: Dựng trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Chiều: Sảnh II: 17h30 Tiệc liên hoan của Hội phụ nữ cơ sở giỏi lần thứ 3 năm 2023 (Y/c: Điện, lạnh, nước, trông xe hợp đồng).

Trực phục vụ Tiệc: Đ/c Thủy

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Đ/c Khánh – Phó giám đốc

Thứ năm 19/10:

Sáng: Hội trường lớn: 08h00 – 11h30 THTT “Biểu dương Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi lần thứ 3 năm 2023” (Y/c: Trang trí mỹ thuật, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ đầu giờ, cấp điện xe TH và cẩu TH, nước khoáng 03 thùng + 04 bình khoáng, treo hồng kỳ, phun nước bể cảnh, trải thảm từ bậc tam cấp đến phòng VIP, PK 209 và P.212, hoa tại các vị trí, dãy bàn hàng A, bàn phát tài liệu,  PCCC, trông xe hợp đồng) Sau khi kết thúc Chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

– Sảnh I: Dựng Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường, bục chụp ảnh, vệ sinh).

Chiều: Hội trường lớn: 12h00 – 08h00 (ngày 20/10) Tập kết đồ và làm KTSK phục vụ chương trình ca nhạc “Trọng Tấn – Anh Thơ 20 năm những bản tình ca”.

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 20/10:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 19h00 Làm kỹ thuật sân khấu và tập duyệt Chương trình ca nhạc “Trọng Tấn – Anh Thơ 20 năm những bản tình ca” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

– Sảnh I: Trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Chiều: Sảnh II: 17h00 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Tối: Hội trường lớn: 20h00 Chương trình ca nhạc “Trọng Tấn – Anh Thơ 20 năm những bản tình ca” (Y/c: Điện, nước, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, trông xe thu tiền).

Trực từ 19h00 – kết thúc chương trình ca nhạc: Đ/c Long

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 21/10:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 -19h00 Làm kỹ thuật sân khấu và tập duyệt Chương trình ca nhạc “Như đã dấu yêu” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

– Sảnh I: Trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Sáng: Hội trường nhỏ: 08h00 – 11h00 Câu lạc bộ Tin tức và đời sống (Y/c: Điện, nước, lạnh, âm thanh, bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, 04 mic, đầu CD + USB + Đường line đàn, Hội trường kê 150 ghế có dãy bàn đầu, nước đại trà, trông xe thu tiền).

Tối: Hội trường lớn: 20h00 chương trình ca nhạc “Như đã dấu yêu” (Y/c: Điện, nước, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc chương trình, Ban tổ chức thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

– Hội trường lớn: 22h00 Tập kết đồ vào sân khấu phục vụ Đại hội Hội Sinh viên thành phố Hà Nội.

– Nhà Triển lãm + Nhà tiền chế: 22h00 Tập kết đồ triển lãm TEXTILE.

Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Nam                                              Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Trường

Trực từ 19h00 kết thúc Chương trình ca nhạc: Đ/c Anh Tuấn

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Đ/c Khánh

Chủ nhật 22/10:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 22h00 Làm kỹ thuật sân khấu phục vụ Đại hội Hội sinh viên thành phố Hà Nội (Y/c: Âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, trải thảm sân khấu, PCCC)

– Sảnh I: Trưng bày Triển lãm ảnh (Y/c: Cấp nguồn điện chân tường)

– Nhà triển lãm + Nhà tiền chế: Dàn dựng Triển lãm TEXTILE (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám cưới (     Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Mỹ Hà                                              Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Ánh

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Đ/c Huyền – Phó giám đốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo