LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 16/11 ĐẾN 22/11/2020

Thứ hai 16/11:

 • Cả ngày: NTLãm + đầu hồi nhà A: Dàn dựng Hội chợ du lịch (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: P.212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.

   – Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­).

 • Chiều: Sảnh II:17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­)
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ ba 17/11:

 • Cả ngày: NTLãm + đầu hồi nhà A: Dàn dựng Hội chợ du lịch (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • HTNhỏ: 09h00 Cục báo chí bộ Thông tin Truyền thông nghiệm thu Hội trường.
 • Chiều: HTNhỏ: 13h30 Hội nghị Cục Báo chí Bộ Thông tin Truyền thông (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, hội trường kê 150 ghế có dãy bàn đầu, bàn chủ tọa, 02 mic bàn chủ tọa, 02 mic không dây, nước bàn chủ tọa, nước, hoa, trông xe HĐ).
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ tư 18/11:

 • Cả ngày: NTLãm + đầu hồi nhà A: 08h00 Khai mạc Hội chợ du lịch (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khai mạc Hội chợ mở cửa đến 18h00.
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 19/11:

 • Cả ngày: NTLãm + đầu hồi nhà A: 08h00 – 18h00 Hội chợ du lịch (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 20/11:

 • Cả ngày: NTLãm + đầu hồi nhà A: 08h00 – 18h00 Hội chợ du lịch (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­).
 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới(Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe­­)
 • Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

 Thứ bảy 21/11:

 • Cả ngày: NTLãm + đầu hồi nhà A: 08h00 – 18h00 Hội chợ du lịch (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc hội chợ BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Nam; Trực từ 12h00 – 16h00: Đ/c Anh Tuấn
 • Trực từ 16h00 – Kết thúc: Đ/c Trường.

Chủ nhật 22/11:

 • Cả ngày: NTLãm + đầu hồi nhà A: BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.
 • Trực cơ quan: Đ/c Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *