LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 17/7 ĐẾN 23/7/2023

Thứ hai 17/7:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A + Sảnh I + Sân trước: Dàn dựng Triển lãm PCCC 2023 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Sáng: P.212: 09h00 Họp giao ban Ban giám đốc với Trưởng, phó phòng chuyên môn.

Chiều: P.212: 13h30 Ban giám đốc và Đội PCCC quận Hoàn Kiếm phổ biến, quán triệt,  phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đội PCCC về công tác đảm bảo an toàn PCCN của Triển lãm PCCC (Mời toàn thể các đồng chí thành viên Đội PCCC Cung Văn hóa dự).

Trực giải quyết các công việc của Triển lãm từ 17h00 – 22h00: Đ/c Anh Tuấn

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 18/7:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A + Sảnh I + Sân trước: Dàn dựng Triển lãm PCCC 2023 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

– Hội trường lớn: Các công việc phục vụ khai mạc Triển lãm PCCC 2023.

Trực giải quyết các công việc của Triển lãm từ 17h00 – 22h00: Đ/c Dương Tuấn

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 19/7:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A + Sảnh I + Sân trước: 08h30 – 18h00 Triển lãm PCCC 2023 (Y/c: Điện, cấp lạnh Sảnh I từ 7h30 đến 17h00, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

– P212: Từ 8h00 – 17h00 (03 ngày 19 – 21/7/2023) phục vụ Ban Tổ chức Triển lãm.

Sáng: Hội trường lớn: 08h00 Khai mạc Triển lãm PCCC 2023 (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PK209 + 307, trông xe­­ thu tiền).

– Hội trường nhỏ: Các công việc phục vụ Hội thảo triển lãm.

Chiều: HTN: 13h00 – 17h00 Hội thảo Triển lãm PCCC 2023 (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, HT kê bàn ghế theo market, trông xe thu tiền).

– Sảnh II: 17h00 Tiệc chiêu đãi của Triển lãm PCCC 2023 (Y/c: Màn hình Led, điện, lạnh, âm thanh bục, trông xe thu tiền).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 20/7:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A + Sảnh I + Sân trước: 08h30 – 18h00 Triển lãm PCCC 2023 (Y/c: Điện, cấp lạnh sảnh I từ 8h30 đến 17h00, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

– HTN: 08h00 – 11h30; 13h00 – 17h00 Hội thảo Triển lãm PCCC 2023 (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, HT kê bàn ghế theo market, trông xe thu tiền).

Sáng: Sảnh II: 08h00 – 11h30 Hội thảo Triển lãm PCCC 2023 (Y/c: Màn hình Led, điện, lạnh, âm thanh bục, kê bàn ghế theo market, trông xe thu tiền).

Chiều: Hội trường lớn: 12h00 – 18h00 Tập kết đồ và làm sân khấu phục vụ chương trình “Con đường âm nhạc”.

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 21/7:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A + Sảnh I + Sân trước: 08h30 – 15h00 Triển lãm PCCC 2023 (Y/c: Điện, cấp lạnh sảnh I từ 8h30 đến 15h00, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau 15h00 BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm, Sảnh I tháo dỡ qua đêm.

– Hội trường lớn: 08h00 – 20h00 Làm KTSK và tập phục vụ Chương trình “Con đường âm nhạc” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 22/7:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A + Sảnh I: BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.

– Hội trường lớn: 08h00 – 19h00 Tập, duyệt Chương trình “Con đường âm nhạc” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, cấp lạnh tổng duyệt từ 09h00 – 12h00).

– Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Tối: Hội trường lớn: 20h00 THTT Chương trình “Con đường âm nhạc” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp điện xe THTT và cẩu TH, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

Đêm: Hội trường lớn: 22h00 – 08h00 (ngày 23/7) Tập kết đồ và làm sân khấu phục vụ Chương trình Nghệ thuật của LĐLĐ TP Hà Nội.

Trực từ 8h00 – 12h00: Đ/c Long                Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Nam

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Đ/c Khánh

Chủ nhật 23/7:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế: Dàn dựng Triển lãm Plastic 2023 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

– Hội trường lớn: 08h00 – 19h00 Tập, duyệt Chương trình Nghệ thuật của LĐLĐ TP Hà Nội (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, PK209, cấp lạnh từ 9h00 – 12h00).

– Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Tối: Hội trường lớn: 19h30 Chương trình Nghệ thuật của LĐLĐ thành phố Hà Nội  (Y/c: Trang trí bên ngoài, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ,  PK209, nước khoáng 03 thùng, dãy bàn hàng A, PCCC, trông xe không thu tiền). Sau khi kết thúc chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

Trực từ 8h00 – 12h00: Đ/c Dương Tuấn    Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Trường

Trực lãnh đạo: Các đồng chí trong Ban giám đốc   

Từ 19h00 – 22h00: Mời toàn thể các đồng chí Cán bộ chủ chốt của Cung Văn hóa tham dự Chương trình Nghệ thuật của LĐLĐ Thành phố giao cho Cung Văn hóa tổ chức thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *