LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 17/02 ĐẾN 23/02/2020

Thứ hai 17/02:

  • Sáng: P.212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.
  • Sảnh II + Sảnh III: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông  xe).
  • Chiều: Sảnh II:17h30 Đám cư­­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, n­­­­­­­­­ước, lạnh, phun n­ước bể cảnh, trông xe)

Thứ ba 18/02:

  • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

Thứ tư 19/02:

  • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

Thứ năm 20/02:

  • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

Thứ sáu 21/02:

  • Sáng: Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
  • Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, phun nước bể cảnh, trông xe).

Thứ bảy 22/02: Trực cơ quan đ/c Nam

Chủ nhật 23/02:

  • Sáng: HTNhỏ: 08h00 CLB Tin tức và đời sống (Y/c: Điện, chạy lạnh thông gió, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ 04 mic, đầu CD + USB + đ­­ường line đàn, HT kê 150 ghế có dãy bàn đầu, nư­­ớc đại trà, trông xe thu tiền).
  • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo