LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 18/11 ĐẾN 24/11/2019

Thứ hai 18/11:

 • Cả ngày: Nhà TL (Phòng I + Phòng II) + Nhà tiền chế: Dàn dựng Triển lãm Cable Việt Nam, xe vào hàng cả đêm.
 • Sáng: P.212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.

    – Sảnh I + Sảnh II + Sảnh III + HTNhỏ: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, cấp nguồn điện Sảnh I, trông xe, khách mang sự kiện vào dàn dựng từ ngày 15/11). Sau 14h00 khách thu dọn và tháo dỡ sự kiện.

Thứ ba 19/11:

 • Cả ngày: Nhà TL (Phòng I + Phòng II) + Nhà tiền chế: Dàn dựng Triển lãm Cable Việt Nam, xe vào hàng cả đêm.
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Chiều:315: 14h00 Họp Hội đồng thi đua cơ quan (Mời các đ/c thành viên HĐTĐ dự).

Thứ tư 20/11:

 • Cả ngày: Nhà TL (Phòng I + Phòng II) + Nhà tiền chế: 08h00 Khai mạc Triển lãm Cable Việt Nam 2019 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khai mạc, triển lãm mở cửa đến 17h00).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

Thứ năm 21/11:

 • Cả ngày: Nhà TL (Phòng I + Phòng II) + Nhà tiền chế: 08h00 – 17h00 Triển lãm Cable Việt Nam 2019 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

      – Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).

Thứ sáu 22/11:

 • Cả ngày: Nhà TL (Phòng I + Phòng II) + Nhà tiền chế: 08h00 – 17h00 Triển lãm Cable Việt Nam 2019 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc triển lãm, Ban tổ chức thu dọn và vệ sinh mặt bằng, xe ô tô ra hàng cả đêm.
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).

Thứ bảy 23/11:

 • Cả ngày: Nhà TL (Phòng I + Phòng II) + Nhà tiền chế: Ban tổ chức thu dọn, tháo dỡ Triển lãm Cable Việt Nam xe ra hàng cả đêm.
 • Trực cơ quan: Đ/c Đức

 Chủ nhật 24/11:

 • Cả ngày: Nhà TL (Phòng I + phòng II): Dàn dựng Triển lãm Plastic & Ruble, xe vào hàng cả đêm.
 • Sáng: Sảnh II + Sảnh III: 11h00 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).
 • Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).
 • Trực cơ quan: Đ/c Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *