LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 21/10 ĐẾN 27/10/2019

Thứ hai 21/10:

 • Cả ngày:Nhà TL + Nhà tiền chế: Dàn dựng qua đêm Triển lãm TEXTILE Hồng Kông (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, xe vào hàng cả đêm).
 • Sáng: P.212: 09h00Giao banBan Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.

– P.212: 10h00 Gặp mặt chia tay đ/c Vân (Tổ Sân khấu), đ/c Hoa (Tổ Xe),đ/c Phượng (P.KTTV) (Mời các đ/c trong Ban Giám đốc, BCH Đảng ủy, Ban thường vụ Công đoàn, Lãnh đạo & Công đoàn Phòng Kỹ thuật, Phòng Quản trị, Phòng Tài Vụ,Tổ Sân Khấu, Tổ Xe dự).

– HTN: 08h00 CLB Tin tức và đời sống (Y/c: Điện, chạy lạnh thông gió, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ 04 mic, đầu CD + USB + đ­ường line đàn, HT kê 180 ghế có dãy bàn đầu, n­ước đại trà, trông xe thu tiền).

 • Chiều:Sảnh II: 17h30 Đám cư­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, cấplạnh từ 15h30 – 19h30, trông xe, phun nước bể cảnh).
 • Trực từ 16h30 – Kết thúc: Đ/c Thủy

Thứ ba 22/10:

 • Cả ngày: Nhà TL + Nhà tiền chế: Dàn dựng qua đêm triển lãm TEXTILE Hồng Kông (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, xe vào hàng cả đêm).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 -09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– P.212: 09h00 họp ĐUBP mở rộng (Mời các đ/c trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành ĐUBP, Bí thư Chi bộ dự).

– Sảnh II: 11h00 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, n­­­­­­­­­ước, cấplạnh từ 09h30 – 13h30, trông xe, phun nước bể cảnh).

 • Chiều: HTN: 13h30 – 17h00 Làm KTSK và các công việc phục vụhội thảo triển lãm.

Thứ tư 23/10:

 • Cả ngày: Nhà TL + Nhà tiền chế: 08h00 – 18h00: Triển lãm Textile CP HK (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 -09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– HTN: 08h00 Khai mạc Triển lãm Textile CP HK (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, HT kê bàn ghế theo maket, trông xe thu tiền).

– Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, n­­­­­­­­­ước, cấplạnh từ 9h30 – 13h30, trông xe, phun n­­­­­­­­­ước bể cảnh).

 • Chiều: HTN: 13h30 – 17h00 Hội thảo triển lãm (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, kê bàn ghếtheo maket, cụm bàn phát tài liệu, trông xe thu tiền).

– Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, cấplạnh từ 15h30 – 19h30, trông xe, phun nước­­ bể cảnh).

 • Trực từ 16h30 – Kết thúc: Đ/c Long

Thứ năm 24/10:

 • Cả ngày: Nhà TL + Nhà tiền chế: 08h00 – 18h00 Triển lãm Textile CP HK (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

– HTN: 08h00 – 12h00; 13h30 – 17h00  Hội thảo triển lãm (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, kê bàn ghế  theo maket, cụm bàn phát tài liệu, trông xe thu tiền).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 -09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

– Sảnh II: 11h00 Đám cưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, cấplạnh từ 09h30-13h30, trông xe, phun nước bể cảnh).

Thứ sáu 25/10:

 • Cả ngày: Nhà TL + Nhà tiền chế: 08h00 – 18h00: Triển lãm Textile CP HK (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc triển lãm, BTC thu dọn và vệ sinh mặt bằng, xe ra hàng cả đêm.
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 -09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • HTN: 08h00 – 12h00 Hội thảo triển lãm (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, kê bàn ghế theo maket, cụm bàn phát tài liệu, trông xe thu tiền).
 • Sảnh II: 11h00 Đám cưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, cấplạnh từ 09h30-13h30, trông xe, phun nước bể cảnh).

Thứ bảy 26/10:

 • Cả ngày: Nhà TL + Nhà tiền chế: Ban tổ chức Triển lãm Textile CP thu dọn và vệ sinh mặt bằng, xe ra hàng cả đêm.
 • Sáng: Sảnh II + Sảnh III + HTN: 11h00 Đám cư­­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun nư­­­­­­­­­ớc bể cảnh).
 • Chiều: Sảnh I: 14h00 – 18h00 Dàn dựng triển lãm Vàng bạc và đá quý (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ).
 • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 27/10:

 • Cả ngày: Sảnh I (08h00 – 18h00): Dàn dựng triển lãm Vàng bạc và đá quý (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ).
 • Sáng:Sảnh II: 11h00 Đám cư­­­­­­­­­ới (Y/c: Điện, n­­­­­­­­­ước, cấplạnh từ 09h30 – 13h30, trông xe, phun n­­­­­­­­­ước bể cảnh).
 • Chiều: Sảnh II: 14h00 – 18h00 Dàn dựng triển lãm Vàng bạc và đá quý (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ).
 • Trực cơ quan: Đ/c Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *