LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 21/9 ĐẾN 28/9/2020

Thứ hai 21/9:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: HTNhỏ: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ ba 22/9:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ tư 23/9:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ năm 24/9:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ sáu 25/9:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– HTLớn: Lắp đặt kỹ thuật phục vụ ĐH Thi đua yêu nước – TLĐ (Y/c: Cấp nguồn điện).

– Sảnh I: Trang trí và dựng pano ảnh phục vụ Đại hội (Y/c: Cấp điện chân tường).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • 08h30: Tổng vệ sinh toàn bộ mặt bằng Cung văn hóa phục vụ Đại hội thi đua yêu nước Tổng LĐLĐ Việt Nam (Huy động toàn thể CBVC Cung văn hóa tham gia).
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Thứ bảy 26/9:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– HTLớn: Làm KTSK và tập chương trình phục vụ ĐH Thi đua yêu nước – TLĐ (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

– Sảnh I: Trang trí và dựng pano ảnh phục vụ ĐH (Y/c: Cấp điện chân tường).

 • Trực lãnh đạo: Đ/c Khánh.
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Dương Tuấn; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Anh Tuấn
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Chủ nhật 27/9:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 12h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– Sảnh I: Trưng bày pano ảnh phục vụ ĐH (Y/c: Cấp điện chân tường).

 • Sáng: Sảnh II:11h00 Đám cư­­­­­­­­ới(Y/c: Điện, nư­­­­­­­­ớc, cấp lạnh từ 09h30 – 13h30, trông xe­­­­­)
 • Chiều: HTLớn: 13h00 – 15h00 Tổng duyệt chương trình văn nghệ phục vụ ĐH Thi đua yêu nước – TLĐ (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ).
 • HTLớn: 15h00 – 17h30 Tọa đàm ĐH Thi đua yêu nước – Tổng LĐLĐ Việt Nam (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, micro không dây, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PK209 + 212, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, thảm sân khấu + thảm bậc tam cấp, hoa bục phát biểu, 05 chậu hoa bậc tam cấp, hoa bàn hàng A, hoa PK 209, nước lavie dãy bàn hàng A, 02 bình nước tại Sảnh I, trông xe không thu tiền, các bộ phận phục vụ theo sự phân công của Ban giám đốc).

– Sảnh II: 17h30 Tiệc chiêu đãi – Tổng LĐLĐ Việt Nam­­­­­ (Y/c: Trang trí trên màn hình Led, phục vụ chương trình văn nghệ giao lưu, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, điện, nước, lạnh, trông xe).

 • Trực lãnh đạo: Đ/c Nghĩa.
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Nam; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Long.
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Trường.

Thứ hai 28/9:

 • Cả ngày: Từ 12h00 – 24h00: Thi công Dự án sửa chữa Hội trường lớn (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị thi công thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: HTLớn: 07h30 Đại hội Thi đua yêu nước – Tổng LĐLĐ Việt Nam (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PK209 + 212, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, thảm sân khấu + thảm bậc tam cấp, hoa bục phát biểu, 05 chậu hoa bậc tam cấp, hoa bàn hàng A, hoa PK 209, nước lavie dãy bàn hàng A, 02 bình nước tại Sảnh I, trông xe không thu tiền, các bộ phận phục vụ theo sự phân công của Ban giám đốc).
 • Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *