LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 22/02 ĐẾN 28/02/2021

Thứ hai 22/02:

· Sáng: P.212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.

· Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 23/02:

· Sáng: P.212: 09h00 Ban Giám đốc làm việc với lãnh đạo Công ty Toàn Cầu (Mời các đ/c trong BGĐ, lãnh đạo các phòng: KTTV, Quản trị dự).

· Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 24/02:

· Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 25/02:

· Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 26/02:

· Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 27/02:

· Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 28/02:

· Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *