LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 22/6 ĐẾN 28/6/2020

Thứ hai 22/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • Sáng: P.212: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng.
 • Chiều: 212: Dự họp các Sở, ngành TP (Mời các đ/c trong BGĐ dự).
 • Nhà tiền chế: 18h00 – 23h00 vào đồ.
 • Đêm: NTLãm Phòng II + Phòng III: Từ 22h00 – 08h00 ngày 23/7: Xe ô tô vận chuyển thiết bị tập kết phục vụ Triển lãm Quốc tế Thiết bị Công nghệ Quảng cáo Việt Nam – Vietad 2020.

Thứ ba 23/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm Phòng II + Phòng III: Dàn dựng Triển lãm Quốc tế Thiết bị Công nghệ Quảng cáo Việt Nam – Vietad 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

– Nhà tiền chế: Từ 07h30 – 19h00: Dàn dựng Triển lãm Quảng bá, kết nối giao thương và công bố Quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp Thành phố năm 2020 (Triển lãm Nông thôn mới) (Y/c : Cấp nguồn điện).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.

Thứ tư 24/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • NTLãm Phòng II + Phòng III: Dàn dựng Triển lãm Quốc tế Thiết bị Công nghệ Quảng cáo Việt Nam – Vietad 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

– Nhà tiền chế: Từ 07h30 – 19h00 Dàn dựng Triển lãm Nông thôn mới (Y/c: Cấp nguồn điện).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Chiều: HTNhỏ: 14h00: Hội nghị của Công đoàn cơ quan LĐLĐ Hà Nội (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, chương trình văn nghệ đầu giờ, PK307, hội trường kê 150 ghế, hoa bục, hoa bàn giao lưu, 04 bát hoa dãy bàn đầu, nước dãy bàn đầu + nước đại trà, bàn ghế mây phục vụ giao lưu, bàn phát tài liệu, 02 lễ tân áo dài, trông xe không thu tiền).

– Sảnh II: 14h00 nghiệm thu hội trường, chương trình văn nghệ và màn Led (Y/c: Âm thanh, ánh sáng văn nghệ).

– PK307 để quà tặng phục vụ Hội nghị LĐLĐ Hà Nội (03 đ/c vận chuyển quà tặng).

Thứ năm 25/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • NTLãm Phòng II + Phòng III: Dàn dựng Triển lãm Quốc tế Thiết bị Công nghệ Quảng cáo Việt Nam – Vietad 2020 (Y/c: Cấp nguồn điện).

– Nhà tiền chế: Từ 07h30 – 21h30 Dàn dựng Triển lãm Nông thôn mới và set up hàng hóa (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng, cấp lạnh từ 14h00 – 21h30).

– HTNhỏ: Các công việc phục vụ Hội thảo triển lãm sản phẩm OCOP (Triển lãm Nông thôn mới).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Sảnh II: 08h00 Hội nghị biểu dương “ Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2020 – LĐLĐ Hà Nội (Y/c: Trang trí trên màn Led, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, chương trình văn nghệ đầu giờ, PK307, HT kê bàn tròn 300 ghế, 05 bát hoa, hoa bục, n­ước đại trà, nước khoáng chai + bánh kẹo hoa quả, 03 bàn + 6 ghế đón tiếp đại biểu, 03 bàn để bằng khen bên trái sấn khấu, 02 lễ tân áo dài, trông xe HĐ).
 • Trực từ 16h30 – 19h00: Đ/c Thủy; Trực từ 19h00 – Kết thúc: Anh Tuấn

Thứ sáu 26/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

– NTLãm Phòng II + Phòng III: 09h00 Khai mạc Triển lãm Quốc tế Thiết bị Công nghệ Quảng cáo Việt Nam – Vietad 2020 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khai mạc, triển lãm mở cửa đến 18h00.

– Nhà tiền chế: 08h30 – 21h30: Triển lãm Nông thôn mới (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe hợp đồng).

– HTNhỏ: Sáng 07h30 – 11h30; Cắt băng khai mạc TL; Chiều từ 13h30 – 17h30 Hội thảo Triển lãm Nông thôn mới (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, HT kê bàn ghế theo maket, trông xe hợp đồng).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 11h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt.
 • Trực từ 16h30 – 19h00: Đ/c Phượng; Trực từ 19h00 – Kết thúc: Đ/c Trường

Thứ bảy 27/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).

NTLãm Phòng II + Phòng III: 08h00 – 18h00: Triển lãm Quốc tế Thiết bị Công nghệ Quảng cáo Việt Nam – Vietad 2020 (Y/c : Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).

– Nhà tiền chế: 08h30 – 21h30: Triển lãm Nông thôn mới (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền).

 • Trực Lãnh đạo: Đ/c Nghĩa
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Hà; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Dương Tuấn
 • Trực từ 17h00 – Kết thúc : Đ/c Đức.

Chủ nhật 28/6:

 • Cả ngày: Từ 06h30 – 18h00: Thực hiện dọn dẹp mặt bằng sân khấu (Y/c: Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ, Quản trị, Kế toán tài vụ, Tổ chức hành chính phối hợp với Đơn vị dọn dẹp thực hiện theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc).
 • NTLãm Phòng II + Phòng III: 08h00 – 18h00 Triển lãm Quốc tế Thiết bị Công nghệ Quảng cáo Việt Nam – Vietad 2020 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc triển lãm, BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.

– Nhà tiền chế: 08h30 – 21h30 Triển lãm Nông thôn mới (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc triển lãm, BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.

 • Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, cấp lạnh từ 09h30 đến 13h30, trông xe).
 • Trực Lãnh đạo: Đ/c Khánh
 • Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Ánh; Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Nam;
 • Trực từ 17h00 – Kết thúc : Đ/c Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *