LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 25/7 ĐẾN 31/7/2022

Thứ hai 25/7:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK và Tổng duyệt phục vụ Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ của UBND TP Hà Nội (Y/c: Màn hình Led, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, thảm sân khấu, cấp lạnh tổng duyệt từ 13h30 – 17h30, PCCC, trông xe hợp đồng).

– Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

– Nhà triển lãm: BTC Hội chợ thu dọn mặt bằng và chuyển hàng hóa qua đêm.

Sáng: P212: 08h30 Giao ban Ban giám đốc với Trưởng, phó phòng chuyên môn.

– Hội trường nhỏ: 10h00 Gặp mặt cán bộ Công đoàn hưu trí của LĐLĐ Hà Nội­­­­­ (Y/c: Phục vụ chương trình văn nghệ, trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, HT kê 180 ghế 4 dãy bàn dọc, hoa bục, PK307, nước đại trà, nước tại bàn, lễ tân phục vụ, 03 bàn phát tài liệu, trông xe­­ không thu tiền).

– Sảnh II: 11h00 Tiệc Gặp mặt cán bộ Công đoàn hưu trí của LĐLĐ Hà Nội­­­­­ (Y/c: Màn hình Led, điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, bàn ghế).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 26/7:

Sáng: Hội trường lớn: 08h00 – 11h00 THTT Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ của UBND TP Hà Nội (Y/c: Trang trí bên ngoài, màn hình Led, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp điện xe TH, chạy máy phát điện, trải thảm sân khấu, bục tam cấp, PK 209 + 212, treo hồng kỳ + phun nước bể cảnh, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, trải thảm từ bậc tam cấp vào đến phòng VIP, PCCC, trông xe hợp đồng). Sau khi kết thúc HN, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

– Sảnh I: Trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Chiều: Hội trường lớn: 13h00 – 22h00 Tập kết đồ và làm KTSK phục vụ Chương trình THTT Lễ trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh của Tổng LĐLĐ Việt Nam (Y/c: Âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cờ sao bục tượng, thảm sân khấu, PCCC).

– Sảnh II: 14h00 Hội nghị và Cuộc thi “Giọng hát cán bộ công đoàn” của Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố (Trang trí trên màn hình Led, điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, phục vụ hát Karaoke, hoa bục, kê bàn ghế theo maket, nước uống tại bàn, nước đại trà, PK307, 02 lễ tân, bàn phát tài liệu, trông xe không thu tiền).

– Sảnh II: 17h00 Ăn tối của Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố (Màn hình Led, điện, lạnh, bàn ghế…).

– Ban công trước + Sảnh I: 14h00 Trung tâm Y tế Tiêm Vắcxin Covid19 (Điện, nước).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 27/7:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK, luyện tập và Tổng duyệt Chương trình THTT Lễ trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh của Tổng LĐLĐ Việt Nam (Y/c: Màn hình Led, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cờ sao bục tượng, thảm sân khấu, PCCC).

– Hội trường lớn: 08h00 – 11h00: Luyện tập Văn nghệ (Y/c: Màn hình Led, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, trông xe không thu tiền).

– Hội trường lớn: 14h00 – 16h00: Tổng duyệt chương trình (Y/c: Màn hình Led, cấp lạnh từ 13h30, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, trông xe không thu tiền).

– Sảnh I: Dựng Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Chiều: Hội trường nhỏ: 14h00 Hội thảo của Thành ủy Hà Nội (Y/c: Trang trí trên màn Led, điện, lạnh, âm thanh bục, micro chủ tọa, micro tại bàn, 02 micro không dây, HT kê bàn ghế theo maket, bàn + ghế chủ tọa, hoa bục, hoa bàn chủ tọa, hoa bàn U trong, nước đại trà + nước Lavie tại bàn, 03 bàn phát tài liệu, PK307, lễ tân phục vụ, trông xe không thu tiền).

– Sảnh II: 17h00 Ăn tối Hội thảo của Thành ủy Hà Nội (Màn hình Led, điện, lạnh, bàn, ghế…).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 28/7:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 19h00 Rà soát các công việc phục vụ Chương trình THTT Lễ trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh của Tổng LĐLĐ Việt Nam (Y/c: Màn hình Led, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cờ sao bục tượng, thảm sân khấu, PCCC, trông xe không thu tiền,).

– Hội trường lớn: 15h00 Tổng duyệt trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh (Y/c: Màn hình Led, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp lạnh từ 15h00’, PCCC, trông xe không thu tiền).

– Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Tối: Hội trường lớn: 20h00 THTT Lễ trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh của Tổng LĐLĐ Việt Nam (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp điện xe THTT, chạy máy phát điện, PK 209 + 212, trải thảm từ bậc tam cấp vào đến phòng VIP, dãy bàn hàng A, hoa dãy hàng A, cụm bàn phát tài liệu, 03 thùng Lavie + 03 bình khoáng to, PCCC, trông xe hợp đồng). Sau khi kết thúc chương trình, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

Trực từ 19h00 – kết thúc: Đ/c Dương Tuấn

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 29/7:

Sáng: Sảnh II: 08h00 – 11h30 Hội nghị Công đoàn ngành Y tế Hà Nội (Y/c: Trang trí trên màn Led, điện, ­­­­­­lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, âm thanh bục + mic không dây, kê 300 ghế có dãy bàn đầu, PK307, 03 bàn phát tài liệu + 02 bàn để bằng khen, hoa bục + hoa bàn đầu, 01 thùng Lavie và 01 bình khoáng to, trông xe hợp đồng­­, Sảnh II BTC chuẩn bị từ 06h00).

Chiều: Hội trường nhỏ: 14h00 Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Cung Văn hóa (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PK307, hoa, HT kê 110 ghế có dãy bàn đầu, bàn đón tiếp đại biểu, nước đại trà). Mời toàn thể cán bộ CB,VC,NLĐ Cung Văn hóa dự.

– Sảnh II: 17h00 Ăn tối của Hội nghị Cung Văn hóa­­­­­­ (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh).

– Ban công trước + Sảnh I: 14h00 Trung tâm Y tế Tiêm Vắcxin Covid19 (Điện, nước).

Tối: Hội trường lớn: 22h00 Tập kết đồ vào sân khấu phục vụ Lễ trao giải của Bộ Tài nguyên môi trường.

Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 30/7:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK và tập phục vụ Lễ trao giải của Bộ Tài nguyên môi trường (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, trải thảm sân khấu, PCCC).

– Sảnh I: Dựng triển lãm ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Sáng: Hội trường nhỏ: 08h00 – 11h00 Câu lạc bộ Tin tức và đời sống (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh +  ánh sáng văn nghệ, 04 mic, đầu CD + USB + đường line đàn, HT kê 150 ghế có dãy bàn đầu, nước đại trà, trông xe thu tiền).

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 31/7:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 19h00 Tập, duyệt Chương trình THTT Lễ trao giải của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp lạnh tổng duyệt từ 14h00 – 17h00, PCCC, trông xe không thu tiền).

– Sảnh I: Dựng và trưng bày triển lãm ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Tối: Hội trường lớn: 20h00 THTT Lễ trao giải của Bộ tài nguyên môi trường (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp điện xe THTT và cẩu TH, chạy máy phát điện, PK 209 + 212, trải thảm từ bậc tam cấp vào đến phòng VIP, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, hoa dãy hàng A, 03 thùng Lavie + 03 bình khoáng to, PCCC, trông xe HĐ). Sau khi kết thúc CT, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

Trực từ 19h00 – kết thúc: Đ/c Anh Tuấn

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo