LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 26/9 ĐẾN 02/10/2022

Thứ hai 26/9:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK và các công việc phục vụ ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội (Y/c: Làm KT, treo Pano, trải thảm SK, bục kê CTĐ + bục tam cấp, CTĐ 14 ghế, 02 ghế TKĐ, PCCC…).

– Sảnh I: Dàn dựng Triển lãm ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường, vệ sinh, bảo vệ qua đêm).

– Nhà triển lãm: Dàn dựng Triển lãm Chiết Giang 2022 (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, vệ sinh, xe ô tô vào hàng cả đêm)

Sáng: P212: 09h00 Giao ban Ban giám đốc với Trưởng, phó phòng chuyên môn.

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 27/9:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK và các công việc phục vụ ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội (Y/c: làm KT, treo pano, trải thảm SK, bục kê CTĐ + bục tam cấp, CTĐ 14 ghế, 02 ghế TKĐ, âm thanh + ánh sáng văn nghệ tổng duyệt, PCCC cấp lạnh tổng duyệt giờ cụ thể báo sau …)

– Sảnh I: Dàn dựng Triển lãm ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường, vệ sinh, bảo vệ qua đêm).

– Nhà triển lãm: Dàn dựng Triển lãm Chiết Giang 2022 (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, vệ sinh, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 28/9:

Sáng: Hội trường lớn: 07h30 – 11h30 Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Y/c: Trang trí bên ngoài, điện, lạnh, âm thanh bục, đèn chiếu phông, bục kê CTĐ, CTĐ 14 ghế, 02 ghế TKĐ, 14 mic cổ ngỗng, cờ sao bục tượng, trải thảm sân khấu, PK 209 + 212, treo hồng kỳ + phun nước bể cảnh, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, trải thảm từ bậc tam cấp vào đến phòng VIP, PCCC, trông xe hợp đồng).

– Nhà triển lãm: 08h30 Khai mạc Triển lãm Chiết Giang 2022 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khai mạc, TL mở cửa đến 18h30.

– Sảnh II (trần thấp): 09h00 Đại hội thảo luận (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh, kê 100 ghế, bàn chủ tọa + bàn thư ký).

– Hội trường nhỏ: 09h00 Đại hội thảo luận (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh, kê 100 ghế, bàn chủ tọa + bàn thư ký).

– Hội trường lớn: 09h00 02 tổ thảo luận dưới HT tầng 1.

– Sảnh I: Trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường, vệ sinh + bảo vệ qua đêm)

– Nhà triển lãm: 08h30 Khai mạc Triển lãm Chiết Giang 2022 (Y/c: Điện, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khai mạc, TL mở cửa đến 18h30.

Chiều: Hội trường lớn: 13h30 – 17h00 Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Y/c: Trang trí bên ngoài, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ đầu giờ, đèn chiếu phông, bục kê CTĐ, CTĐ 14 ghế, 02 ghế TKĐ, 14 mic cổ ngỗng, cờ sao bục tượng, trải thảm sân khấu, PK 209 + 212, treo hồng kỳ + phun nước bể cảnh, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, trải thảm từ bậc tam cấp vào đến phòng VIP, PCCC, trông xe hợp đồng).

– Hội trường nhỏ: 15h30 Họp BCH Đại hội (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, 03 mic không dây, bàn ghế kê theo maket).

– Sảnh II: 17h30 Đám c­­­­­­­­­ưới (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe, phun nước bể cảnh).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 29/9:

Cả ngày: Nhà triển lãm: 08h30 – 18h30 Triển lãm Chiết Giang 2022 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

Sáng: Hội trường lớn: 07h30 – 11h30 Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Y/c: Trang trí bên ngoài, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ đầu giờ, đèn chiếu phông, chạy máy phát điện, bục kê CTĐ, CTĐ 14 ghế, 02 ghế TKĐ, 14 mic cổ ngỗng, cờ sao bục tượng, trải thảm sân khấu, PK 209 + 212, treo hồng kỳ + phun nước bể cảnh, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, trải thảm từ bậc tam cấp vào đến phòng VIP, PCCC, trông xe hợp đồng).

– Sảnh II + Sảnh III: 11h30 Tiệc phục vụ ĐH­­­­­ (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).

Chiều: Hội trường lớn: 13h30 – 17h30 Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Y/c: Trang trí bên ngoài, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ đầu giờ, đèn chiếu phông, bục kê CTĐ, CTĐ 14 ghế, 02 ghế TKĐ, 14 mic cổ ngỗng, cờ sao bục tượng, trải thảm sân khấu, PK 209 + 212, treo hồng kỳ + phun nước bể cảnh, dãy bàn hàng A, cụm bàn phát tài liệu, trải thảm từ bậc tam cấp vào đến phòng VIP, PCCC, trông xe hợp đồng). Sau khi bế mạc ĐH, BTC thu dọn và ra đồ tại các vị trí.

– Sảnh II + Sảnh III: 17h30 Tiệc phục vụ ĐH­­­­­ (Y/c: Điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, trông xe).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 30/9:

Cả ngày: Nhà triển lãm: 08h30 – 18h30 Triển lãm Chiết Giang 2022 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau 18h00 BTC thu dọn và vệ sinh mặt bằng và chuyển hàng hóa ra qua đêm.

Trực từ: 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 01/10:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK và tập phục vụ Chương trình THTT “Tháng chuyển đổi số Quốc gia và ra mắt mạng xã hội” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, cấp lạnh tập từ 19h00 – 22h00).

– Sảnh I: Dàn dựng Pano ảnh ( Y/c: Cấp điện chân tường, vệ sinh).

– Nhà triển lãm: BTC thu dọn, vệ sinh mặt bằng và chuyển hàng hóa ra qua đêm.

Trực từ 19h00 – kết thúc: Đ/c Long

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 02/10:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 19h00 Tập, duyệt phục vụ Chương trình THTT “Tháng chuyển đổi số Quốc gia và ra mắt mạng xã hội” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC, cấp lạnh tổng duyệt từ 9h00 – 12h00).

– Sảnh I: Dàn dựng và trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường, vệ sinh).

Tối: Hội trường lớn: 20h00 THTT chương trình “Tháng chuyển đổi số Quốc gia và ra mắt mạng xã hội” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp điện xe THTT + cẩu TH, PK209, PCCC, dãy bàn hàng A + cụm bàn phát tài liệu, hoa tươi, trông xe HĐ). Sau khi kết thúc CT, BTC thu dọn và rút đồ tại các vị trí.

Đêm: Hội trường lớn: 22h00 – 08h00 (03/10) Tập kết đồ và làm KTSK phục vụ Chương trình Lễ chào mừng ngày kỹ năng Lao động Việt Nam.

Trực từ 8h00 – 12h00: Đ/c Dương Tuấn

Trực từ 19h00 – kết thúc: Đ/c Anh Tuấn

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *