LỊCH SINH HOẠT CÁC LỚP NĂM 2022

STT TÊN LỚP THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM ĐT LIÊN HỆ
1 Dưỡng sinh nhu quyền  T2, T3, T4, T5, T6, T7, CN
(17h30 – 18h30)
 P302   024.39410590
2 Quốc tế vũ T2 (20h00 – 21h30)
T3 (8h00 – 9h30)   
     (9h45 – 11h15)
     (20h00 – 21h30)
T4 (16h00 – 17h30)
T5 (20h00 – 21h30)
T6 (8h00 – 9h30)
     (9h45 – 11h15)
     (20h00 – 21h30)
T7 (16h00 – 17h30)
P302  024.39410590
3 Nhiếp ảnh  T2, T4, T6     024.39410590
4 Ghita T7, CN (14h00 – 17h00) P305  024.39410590
5 Xướng âm – hát nhạc T3 (9h – 11h30)
T4 ( 14h30 -16h30)
P307  024.39410590
6 Yoga Kid      024.39410590
7 Múa thiếu nhi T3 (17h30 – 19h30)
T7 (9h00 – 11h00)
Phòng múa  024.39410590
8 Khối võ thuật: Võ thuật ngoài trời;
Võ Nhất Nam; Võ đối kháng tán thủ;
Võ Thiếu Lâm Tự
T3, T4, T5, T6, T7, CN
(18h00 – 20h00)
Sảnh nhà A  024.39410590
9 Vẽ thiếu nhi CN (9h00 – 11h00) 

(15h00 – 17h00)

P305, P306

P306

 024.39410590
10 Võ Vovinam T3, T5 (18h00 – 20h00)  Sảnh sau nhà A   024.39410590
11 Đồ họa vi tính T2, T4, T6 (18h00 – 20h30)  P207   024.39410590
12 Võ tự vệ chiến đấu CN (17h00 – 20h00)
T4 ( 17h00 – 20h00)
Tầng 1 nhà B
Sảnh nhà A
 024.39410590
13 Múa bụng  T2, T4, T6 (12h00 – 14h00)
T2, T4, T6 (17h30 – 20h30)
T7 (11h30 – 14h00)
Phòng múa  024.39410590
14 Múa Ballet T2 (14h00 – 16h00)
T6 (14h00 – 16h00)
Phòng múa  024.39410590
15 Múa Sen hồng T2 (9h00 – 11h00)
T4 (9h00 – 11h00)
T6 (9h00 – 11h00)
Phòng múa  024.39410590
16 Thanh nhạc chuyên nghiệp T3 (14h00 – 16h00)
T5 (14h00 – 16h00)
T7 (9h00 – 11h00)
P 307  024.39410590
17 Thanh nhạc cơ bản T6 (18h30 – 21h00)
CN ( 9h00 -11h00)
P307  024.39410590
18 Sol vàng T5 (9h00 – 12h00)
T6 (14h00 – 16h00)
P 307  024.39410590
19 Piano       024.39410590
20 Organ     24.3941059
21 Nhảy hiện đại      024.39410590
22 Hậu kỳ      024.39410590

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *