Lịch triển lãm, hội chợ tháng 11/2023

Nhà triển lãm:

  1. Từ ngày 02/11 – 04/11: Triển lãm IEAE
  2. Từ ngày 08/11 – 11/11: Thực phẩm đồ uống
  3. Từ ngày 15/11 – 17/11: Triển lãm Vim Expo
  4. Từ ngày 21/11 – 23/11: Triển lãm FHH
  5. Từ ngày 28/11 – 30/11: Triển lãm Ceramic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *