Lịch triển lãm, hội chợ tháng 4/2023

Nhà triển lãm:

  1. Từ ngày 05 – 08/4: Nhà triển lãm, Nhà tiền chế, Đầu hồi nhà A, Sảnh I nhà A: Triển lãm VIETNAM EXPO
  2. Từ ngày 13 – 16/4: Nhà triển lãm, Nhà tiền chế, Đầu hồi nhà A: Triển lãm Du lịch
  3. Từ ngày 20 – 22/4: Nhà triển lãm: Triển lãm VIETAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *