Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô

22 nữ CBVCLĐ "Giỏi việc nước Archives - Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô