Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô

đảm việc nhà" và 22 "Gia đình CNVCLĐ tiểu biểu" được biểu dương tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 6B/NQ-BCH Archives - Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô