Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô

Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 - Vietnam Expo 2022 Archives - Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô