Thông báo “Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Cung Văn hóa”

Thông báo số 45/TB-CVH, ngày 15/4/2020 của Giám đốc Cung Văn hóa LĐHN Việt Xô về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Cung Văn hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *