DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019.

I. Hoạt động Hội trường nhỏ và Sảnh I+II:

  1. Sảnh I + II từ 29/10 đến 02/11 : Hội chợ Quốc tế Đá quý – Trang sức Đồng hồ.
  2. Hội trường nhỏ sáng 03/11      : CLB Tin tức.
  3. Hội trường nhỏ sáng 04/11      : CLB văn hóa – Doanh nhân
  4. Sảnh I ngày 09/11                    : Trưng bày ảnh kỷ niệm 30 năm Công ty Động lực

II. Đám cưới                                      : Sảnh II: 17 cuộc

III. Hội chợ Triển lãm:

  1. Nhà triển lãm từ 06/11 đến 09/11 : Triển lãm thực phẩm đồ uống.
  2. Nhà triển lãm từ 13 đến 16/11      : Triển lãm xe hai bánh và sản phẩm thể thao.
  3. Nhà triển lãm từ 20/11 đến 22/11 : Triển lãm Cable Việt Nam.
  4. Nhà triển lãm từ 27/11 đến 29/11 : Triển lãm Plastic & Rubber.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *