Lịch triển lãm, hội chợ tháng 10/2019

  1. Nhà triển lãm từ 02-04/10                                       : Triển lãm HOMELAND.
  2. Nhà Triển lãm, Nhà Tiền chế, Đầu hồi từ 08-11/10 : Triển lãm hàng Công nghiệp VN.
  3. Nhà Triển lãm, Nhà Tiền chế từ 16-18/10               : Triển lãm MTA.
  4. Nhà Triển lãm, Nhà Tiền chế từ 23-25/10               : Triển lãm TEXTILE Hồng Kông.
  5. Nhà triển lãm Saloon II, III từ 31/10-02/10              : Triển lãm GROWTECH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *