Lịch triển lãm, hội chợ tháng 11/2019

  1. Nhà triển lãm từ 06/11 đến 09/11 : Triển lãm thực phẩm đồ uống.
  2. Nhà triển lãm từ 13 đến 16/11      : Triển lãm xe hai bánh và sản phẩm thể thao.
  3. Nhà triển lãm từ 20/11 đến 22/11 : Triển lãm Cable Việt Nam.
  4. Nhà triển lãm từ 27/11 đến 29/11 : Triển lãm Plastic & Rubber.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *