Hội nghị Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Chiều 16/8/2019, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung quan trọng trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị này.

 

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt.
Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị. Dự và làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng –  Trưởng phòng Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Việc Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị quán triệt nhằm tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ kịp thời, hiệu quả. Hội nghị cũng nhằm quán triệt Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao đổi cụ thể về nội dung của từng chủ đề, đồng chí Đào Tiến Dũng – Trưởng phòng Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã mở đầu hội nghị với những nội dung chính xoay quanh Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XII. Đó là việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nghe báo cáo và thảo luận các nội dung quan trọng về Đề cương Báo cáo chính trị và Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (sau một quá trình bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện, các dự thảo Báo cáo này sẽ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào đầu năm 2021); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025;  Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Đào Tiến Dũng- Trưởng phòng lịch sử Đảng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Đồng chí Đào Tiến Dũng- Trưởng phòng lịch sử Đảng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Đồng thời Hội nghị lần thứ 10 cũng tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị học tập quán triệt lần này, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, đầy đủ của hơn 200 đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời đồng chí cũng cho biết, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội vinh dự được Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội chọn làm Đại hội điểm. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận làm tốt công tác xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt cho Đại hội, gắn việc quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW với các nội dung của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí nhấn mạnh, công tác chuẩn bị phải được thực hiện nghiêm túc, gấp rút và hiệu quả.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK ngày 16/01/2019, Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 26/02/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội về “nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy TCCS Đảng”. Theo đó cần phát huy và nâng cao vai trò của chủ thể giám sát, tiến hành đánh giá và xây dựng báo cáo gửi về Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố. Đặc biệt, phải thực hiện tốt các chuyên đề công tác theo Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan đã triển khai, chú trọng đến sinh hoạt chuyên đề quý III, quý IV, gắn sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ để đảm bảo tính khoa học. Ngoài ra, các chi bộ, đảng bộ bộ phận cũng cần chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ cán bộ, xem xét giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Đảng, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh.

Nguồn: http://congdoanhanoi.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *