LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 19/8 ĐẾN 25/8/2019.

Thứ hai 19/8:

 • Cả ngày: NTLãm + Nhà tiền chế: Dàn dựng Triển lãm Răng Hàm Mặt (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, ô tô vào hàng cả đêm).
 • HTN: Các công việc chuẩn bị phục vụ Hội thảo khoa học (HT kê 20 ghế có 02 dãy bàn đầu + lắp đặt kỹ thuật + âm thanh).
 • Sảnh II: Quây vách ngăn chuẩn bị phục vụ Hội thảo khoa học (Y/c: cấp nguồn điện).
 • 212: Các công việc chuẩn bị phục vụ Hội thảo khoa học.
 • 216: Tập kết đồ phục vụ triển lãm Răng Hàm Mặt (BTC sử dụng đến hết ngày 23/8).
 • Sáng: 09h00 Giao ban Ban Giám đốc với các đ/c Trưởng, Phó phòng tại P.212.
 • HTLớn: 08h00 Ghi hình chương trình “ Giao lưu điển hình toàn quốc 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” (Y/c: Trang trí bên ngoài, điện, lạnh, âm thanh bục, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp điện xe ghi hình, màn sao và màn đen cánh gà, P.209, treo hồng kỳ + phun nước bể cảnh + thảm bậc tam cấp, trải thảm từ cửa kính vào phòng khách VIP, trông xe HĐ). Sau khi kết thúc CT, BTC thu dọn và ra đồ tại các vị trí.
 • Chiều: Sảnh I + Hành lang trước (Từ 12h00): Dàn dựng Triển lãm Răng Hàm Mặt (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ).
 • HTLớn: 14h00 – 20h00 Làm KTSK và các công việc chuẩn bị phục vụ Hội thảo khoa học (Y/c: Trang trí, lắp màn hình, trải thảm sân khấu (thảm một).

Thứ ba 20/8:

 • Cả ngày: HTN: Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 Hội thảo khoa học ngành Răng Hàm Mặt lần thứ XII (Y/c: Điện, lạnh, HT kê 20 ghế có 02 dãy bàn, trông xe thu tiền).

– HTLớn: Các công việc chuẩn bị phục vụ Hội thảo khoa học (Y/c: Trang trí, lắp màn hình, âm thanh + ánh sáng văn nghệ , trải thảm sân khấu, 15h00 nghiệm thu và tổng duyệt chương trình).

– Sảnh II: Các công việc chuẩn bị phục vụ Hội thảo khoa học (Y/c: Trang trí, làm KT, kê 300 ghế có dãy bàn đầu, 15h00 nghiệm thu sảnh).

– NTLãm + Nhà tiền chế: Dàn dựng triển lãm Răng Hàm Mặt (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, ôtô vào hàng cả đêm).

– Sảnh I + Hành lang trước: Dàn dựng triển lãm Răng Hàm Mặt (Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, cấp lạnh sảnh I từ 12h00 – 17h30).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt định kỳ.

– P.212: 08h30 – 12h00 Hội thảo khoa học (Y/c: Trang trí).

Thứ tư 21/8:

 • Cả ngày: HTLớn: Sáng từ 07h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 Lễ khai mạc và Hội thảo khoa học Quốc tế Răng Hàm Mặt lần thứ XII (Y/c: Trang trí, điện, cấp lạnh từ 06h30, âm thanh bục + âm thanh và ánh sáng văn nghệ đầu giờ (sáng), treo hồng kỳ, phun nước bể cảnh (sáng), hoa tươi, màn hình, dãy bàn hàng A có quây, hoa tươi, nước lavie dãy bàn A, nhân viên soát thẻ, trông xe TT).

– Sảnh I: 07h30 – 17h30 Triển lãm Quốc tế Răng Hàm Mặt (Y/c: Cấp nguồn điện, cấp lạnh từ 06h30, bảo vệ qua đêm, kê 02 bàn 04 ghế BTC).

– HTN: Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 Hội thảo khoa học ngành Răng Hàm Mặt (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh, màn chiếu, HT kê 200 ghế có dãy bàn đầu, nhân viên soát thẻ, trông xe TT).

– Sảnh II: Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 Hội thảo khoa học ngành Răng Hàm Mặt (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh, màn chiếu, HT kê 300 ghế có dãy bàn đầu, nhân viên soát thẻ, trông xe TT).

– NTLãm + Nhà tiền chế: 08h00 – 18h00 Khai mạc và Triển lãm Quốc tế Răng Hàm Mặt (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt định kỳ.
 • 209: 07h00 – 12h00 BTC phục vụ Lễ khai mạc.
 • Hành lang trước nhà A: 06h00 BTC đón tiếp khách (Y/c: cấp nguồn điện).

Thứ năm 22/8:

 • Cả ngày: HTLớn: Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 Hội thảo khoa học Quốc tế Răng Hàm Mặt (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, màn hình, nhân viên soát thẻ, trông xe TT).

– HTN: Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 Hội thảo khoa học ngành Răng Hàm Mặt (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh, màn chiếu, HT kê 200 ghế có dãy bàn đầu, nhân viên soát thẻ, trông xe TT).

– Sảnh II: Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 Hội thảo khoa học ngành Răng Hàm Mặt (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh, màn chiếu, HT kê 300 ghế có dãy bàn đầu, nhân viên soát thẻ, trông xe TT).

– P.212: Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h30 Hội thảo khoa học (Y/c: Trang trí, lắp màn chiếu).

– Sảnh I: 07h30 – 17h30 Triển lãm Quốc tế Răng Hàm Mặt  (Y/c: Cấp nguồn điện, lạnh, bảo vệ qua đêm).

– NTLãm + Nhà tiền chế: 08h00 – 18h00 Triển lãm Quốc tế Răng Hàm Mặt (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt định kỳ.

Thứ sáu 23/8:

 • Cả ngày: HTLớn: Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 Hội thảo khoa học Quốc tế Răng Hàm Mặt (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, màn chiếu, nhân viên soát thẻ, trông xe TT )

– HTN: Sáng từ 08h00 – 12h15; chiều từ 13h30 – 17h00 Hội thảo khoa học ngành Răng Hàm Mặt (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, màn chiếu, HT kê 200 ghế có dãy bàn đầu, nhân viên soát thẻ, trông xe TT).

– Sảnh II: Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 Hội thảo khoa học ngành Răng Hàm Mặt (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh bục, màn chiếu, HT kê 300 ghế có dãy bàn đầu, nhân viên soát thẻ, trông xe TT).

– Sảnh I: 07h30 – 17h30 Triển lãm Quốc tế Răng Hàm Mặt  (Y/c: Cấp nguồn điện, lạnh)

– NTLãm + Nhà tiền chế: 08h00 – 18h00 Triển lãm Quốc tế Răng Hàm Mặt (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền ). Sau 18h00 BTC thu dọn và vệ sinh mặt bằng qua đêm tại các vị trí, ưu tiên thu dọn Sảnh I và Sảnh II trước để phục vụ chương trình ca nhạc.

 • Sáng: Quốc Tế: 07h00 – 09h00 Công ty DLDV CĐ Đường sắt VN sinh hoạt định kỳ.
 • Tối: HTLớn: 22h00 – 08h00 (ngày 24/8) Tập kết đồ và làm KTSK phục vụ CT Liveshow “ Ngọc Anh – Mùa thu giấu em”.

Thứ bảy 24/8:

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 19h00 Làm KTSK và tập, duyệt phục vụ CT Liveshow  “Ngọc Anh – Mùa thu giấu em” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, cấp lạnh tổng duyệt từ 11h00 – 13h00).

– Sảnh I : Dựng và trưng bày pano chụp ảnh ( Y/c: Cấp điện chân tường).

– NTLãm + Nhà tiền chế: BTC Triển lãm Răng Hàm Mặt thu dọn, vệ sinh mặt bằng, ôtô ra hàng cả đêm.

 • Tối: HTLớn: 20h00 Chương trình Liveshow “Ngọc Anh – Mùa thu giấu em” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, trông xe TT).
 • Trực từ: 19h00 – Kết thúc: Đ/c Long.
 • Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 25/8:

 • Cả ngày: HTLớn: 08h00 – 19h00 Làm KTSK và tập phục vụ CT Liveshow “ Ngọc Anh – Mùa thu giấu em ” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ).

– Sảnh I: Trưng bày pano chụp ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

– NTLãm: Dàn dựng triển lãm Quangdong Expo ( Y/c: Cấp nguồn điện, bảo vệ, ôtô vào hàng cả đêm).

 • Tối: HTLớn: 20h00 Chương trình Liveshow “Ngọc Anh – Mùa thu giấu em” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, trông xe TT). Sau khi kết thúc CT, BTC thu dọn và ra đồ tại các vị trí.
 • Trực từ: 19h00 – Kết thúc: Đ/c Anh Tuấn
 • Trực cơ quan: Đ/c Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *