LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 01/4 ĐẾN 07/4/2024

Thứ hai 01/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: Dàn dựng Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Sáng: P.212: 09h00 Họp giao ban Ban giám đốc với Trưởng, Phó phòng và Tổ trưởng chuyên môn.

– P.212: 10h30 Họp Đảng ủy cơ quan bộ phận (Mời các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ dự).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 02/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: Dàn dựng Triển lãm Vietnam Expo 2024 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

– Sảnh II: Các công việc chuẩn bị và kê dọn Sảnh phục vụ Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam.

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 03/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h30 Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam – VIETNAM EXPO 2023 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

Sáng: Sảnh II: 08h00 Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế – VIETNAM EXPO 2024 (Y/c: Trang trí trên màn Led, điện, nư­­­­­­­­­ớc, lạnh, âm thanh bục, bàn ghế kê theo maket, giải khát giữa giờ, 03 bàn phát tài liệu, PK 209, trông xe­­).

– Hội trường nhỏ: Các công việc chuẩn bị và kiểm tra Hội trường phục vụ Hội thảo Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam.

Chiều: Hội trường nhỏ: 13h30 – 17h00 Hội thảo Hội chợ thương mại Quốc tế (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, hội trường kê 120 ghế có dãy bàn đầu phủ khăn đỏ, 03 bàn phát tài liệu, giải khát giữa giờ, trông xe).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 04/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h30 Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam – VIETNAM EXPO 2024 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

– Hội trường nhỏ: 08h00 – 12h00; 13h30 – 17h00 Hội thảo Hội chợ Thương mại Quốc tế (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, hội trường kê 120 ghế có dãy bàn đầu phủ khăn đỏ, 03 bàn phát tài liệu, giải khát giữa giờ, trông xe).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 05/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + nhà tiền chế + đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h30 Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam – VIETNAM EXPO 2024 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền).

– Hội trường nhỏ: 08h00 – 12h00; 13h30 – 17h00 Hội thảo Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh bục, hội trường kê 120 ghế có dãy bàn đầu phủ khăn đỏ, 03 bàn phát tài liệu, giải khát giữa giờ, trông xe).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 06/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + nhà tiền chế + đầu hồi nhà A: 08h30 – 18h30 Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam – VIETNAM EXPO 2024 (Y/c: Điện, lạnh, bảo vệ, vệ sinh, PCCC, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc hội chợ BTC thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.

Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Dương Tuấn l Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Anh Tuấn

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Đ/c Khánh – Phó giám đốc

Chủ nhật 07/4:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Nhà tiền chế + Đầu hồi nhà A: BTC Hội chợ thu dọn và tháo dỡ, xe ô tô ra hàng cả đêm.

Đêm: Nhà triển lãm + Nhà Tiền chế + Đầu hồi nhà A: Từ 21h00 Tập kết đồ dàn dựng Hội chợ Du lịch 2024 (Y/c: cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm)

Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Trường                                      Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Nam   

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *