LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 25/3 ĐẾN 31/3/2024

Thứ hai 25/3:

Sáng: P.212: 09h00 Họp giao ban Ban giám đốc với Trưởng, Phó phòng chuyên môn.

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 26/3:

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 27/3:

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Đêm: Đầu hồi nhà A: 22h00 Tập kết đồ dàn dựng Hội chợ Vietnam Expo 2024.

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 28/3:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Đầu hồi nhà A: Dàn dựng Hội chợ Vietnam Expo 2024 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 29/3:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 18h00 Tập kết đồ và làm KTSK phục vụ Chương trình văn nghệ Phật giáo (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, trải thảm sân khấu, PCCC).

– Nhà triển lãm + Đầu hồi nhà A: Dàn dựng Hội chợ Vietnam Expo 2024 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

– Nhà tiền chế: Quây vách và các công việc phục vụ Hội thảo.

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 30/3:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 19h00 Làm KTSK và tập, duyệt phục vụ Chương trình văn nghệ Phật giáo (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, trải thảm sân khấu, PCCC).

– Nhà tiền chế: Quây vách và các công việc phục vụ Hội thảo.

Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

– Sảnh II + HTN: Các công việc chuẩn bị phục vụ Hội thảo.

– Nhà triển lãm + Đầu hồi nhà A: Tập kết đồ và dàn dựng triển lãm Vietnam Expo 2024 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Tối: Hội trường lớn: 20h00 THTT Chương trình văn nghệ Phật giáo (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, P209, PCCC, nước Lavie, trông xe HĐ).

Trực từ 19h00 – kết thúc Chương trình: Đ/c Anh Tuấn

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Đ/c Khánh – Phó giám đốc

Chủ nhật 31/3:

Cả ngày: Nhà triển lãm + Đầu hồi nhà A: Dàn dựng triển lãm Vietnam Expo 2024 (Y/c: Cấp nguồn điện, xe ô tô vào hàng cả đêm).

Sáng: Hội trường lớn: Cả ngày: Sáng 08h00 – 11h30; Chiều 13h00 – 17h00 Hội thảo khoa học phát huy truyền thống “Phụng đạo yêu nước, hộ Quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam (Y/c: Trang trí, điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng hội nghị, màn Led, đèn chiếu phông, trải thảm sân khấu, P209, PCCC, cụm bàn phát tài liệu, nước Lavie, trông xe HĐ). Sau khi kết chương trình, BTC thu dọn và ra đồ tại các vị trí.

Sảnh I: Trưng bày Pano ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

– Sảnh II + HTN: Các công việc chuẩn bị phục vụ Hội thảo.

– Sảnh II + Sảnh III: 11h00 BTC Hội thảo ăn trưa (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe).

– Nhà tiền chế: 11h00 BTC Hội thảo ăn trưa (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe). Từ 13h00 Dàn dựng triển lãm Vietnam Expo 2024.

Chiều: Sảnh II + HTN: 13h00 – 17h00 Hội thảo khoa học phát huy truyền thống  “Phụng đạo yêu nước, hộ Quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng hội nghị, màn Led, PCCC, HT kê bàn ghế theo maket, 03 bàn phát tài liệu, trông xe HĐ).

Trực từ 08h00 – 12h00: Đ/c Dương Tuấn                                  Trực từ 12h00 – 17h00: Đ/c Long

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Đ/c Tuấn Anh – Giám đốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *