LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 18/3 ĐẾN 24/3/2024

Thứ hai 18/3:

Sáng: P.212: 09h00 Họp giao ban Ban giám đốc với Trưởng, Phó phòng chuyên môn.

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ ba 19/3:

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ tư 20/3:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 18h00 Tập kết đồ và làm KTSK phục vụ chương trình “Yoga và Sức khỏe” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, thảm sân khấu, PCCC).

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Chiều: Sảnh II: 17h30 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ năm 21/3:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 18h00 Làm KTSK và tập, duyệt phục vụ chương trình “Yoga và Sức khỏe” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC)

Sáng: Sảnh II: 11h00 Đám cưới (Y/c: Điện, nước, lạnh, trông xe, phun bể cảnh).

Chiều: Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano chụp ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường)

Tối: Hội trường lớn: 18h30 Chương trình “Yoga và Sức khỏe” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, thảm sân khấu, PCCC, cụm bàn phát tài liệu, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc chương trình, BTC thu dọn và ra đồ tại các vị trí.

Đêm: Hội trường lớn: 24h00 – 08h00 (22/3) Tập kết đồ và làm KTSK phục vụ chương trình Musique de Salon “Tháng Tư về”.

Trực từ 18h00 – kết thúc Chương trình: Đ/c Dương Tuấn

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ sáu 22/3:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 22h00 Làm KTSK và tập phục vụ chương trình Musique de Salon “Tháng Tư về” (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano chụp ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Thứ bảy 23/3:

Cả ngày: Hội trường lớn: 08h00 – 18h00  Làm KTSK và tập, duyệt phục vụ chương trình Musique de Salon “Tháng Tư về”  (Y/c: Âm thanh + ánh sáng văn nghệ, PCCC).

Sảnh I: Dựng và trưng bày Pano chụp ảnh (Y/c: Cấp điện chân tường).

Tối: Hội trường lớn: 20h00 Chương trình Musique de Salon “Tháng Tư về” (Y/c: Điện, lạnh, âm thanh + ánh sáng văn nghệ, thảm sân khấu, PCCC, cụm bàn phát tài liệu, trông xe thu tiền). Sau khi kết thúc chương trình, BTC thu dọn và ra đồ tại các vị trí.

Trực từ 19h00 – kết thúc Chương trình: Đ/c Anh Tuấn

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 24/3:

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *