LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN TỪ NGÀY 02/8 ĐẾN 08/08/2021

Thứ hai 02/8: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Trực từ 8h00 – 17h00: Đ/c Long

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Tuấn Anh – Giám đốc

Thứ ba 03/8: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Trực từ 8h00 – 17h00: Đ/c Long

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Khánh – Phó giám đốc

Thứ tư 04/8Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Trực từ 8h00 – 17h00: Đ/c Long

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Tuấn Anh – Giám đốc

Thứ năm 05/8Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Trực từ 8h00 – 17h00: Đ/c Long

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Khánh – Phó giám đốc

Thứ sáu 06/8Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Trực từ 8h00 – 17h00: Đ/c Long

Trực từ 17h00 – 22h00: Đ/c Đức

Trực lãnh đạo: Tuấn Anh – Giám đốc

Thứ bảy 07/8: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Chủ nhật 08/8: Các Phòng, Tổ bố trí CBVC trực giải quyết các công việc thường xuyên và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Trực cơ quan: Đ/c Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *